- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија             ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање у 2013. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија                                 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку пчелињих  ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2013. години

           

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

 

 

Република Србија       ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина    РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада

винове лозе и опреме у виноградарству у 2013. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

                                                                                                                                                                             Република Србија                        ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА

Аутономна Покрајина Војводина       РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

                                                                                                    НОВИ САД

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2013. годину, Савет Фонда

расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2013. години         

        

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - SUFINANSIRANJE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBEZBEĐENJE DOSTUPNOSTI VODE ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - KORIŠĆENJE GENETSKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

KONKURS - SPROVOĐENJE PROGRAMA UNAPREĐENJA RADA UDRUŽENJA ODGAJIVAČA STOKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

KONKURS - ODRŽAVANJE LOKALNIH I REGIONALNIH IZLOŽBI STOKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za  održavanje lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

JAVNI OGLAS ZA ODOBRAVANJE I KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DATO U ZAKUP ZA 2012. GODINU.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

Put novca

 

USLOV ZA ODLAGANJE KREDITA: UPLATA KAMATE I PROCENA BANKE

Beograd, 31. oktobar 2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila još 25. oktobra 2012. godine, Uredbu o reprogramiranju odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini, ali ovaj posao sporo odmiče u bankama.

Na osnovu pomenute Uredbe pravo na reprogram ima poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu odnosno u pasivnom statusu zbog neuredne otplate kredita koji se reprogramira a koje do 1. decembra 2012. godine, podnese zahtev za reprogram banci koja je kredit odobrila.

Poslovnost

 

NOVI KREDITI IZ POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Novi Sad, 26. oktobar 2012.

Direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Sabo Jožef obavestio je novinare da će ovaj fond u nedelju 28. oktobra raspisati konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, kao i za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2012. godini.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

 

Садржај Јавног позива (услови и критеријуми):

1. Републичка дирекција за робне резерве извршиће натуралну размену до 40.000 тона меркантилног кукуруза за товну стоку са примарним произвођачима који имају производни циклус.

Kreditne linije za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i nabavku novih plastenika, staklenika i opreme za 2012.

 

Kreditne linije za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, te za nabavku novih plastenika, staklenika i opreme za 2012 Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

Konkursi traju od 15. septembra do 1. oktobra ove godine.

KONKURS Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

 

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2012.godinu (''Službeni list APV'' broj 23/11 I 3/12-rebalans) i Rešenja o utvrđivanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012.godini, (''Službeni list APV'' broj 8/2012)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,

VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad

УРЕДБA О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА

 

На основу члана 19. став 4.  Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 - др. закон и 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРИВРЕМЕНОМ КВАНТИТАТИВНОМ ОГРАНИЧЕЊУ ИЗВОЗА,

ОДНОСНО УПУЋИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ВРСТА РОБЕ

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. G

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike

Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1.

Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,

65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

U R E D B A O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI

 

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za

2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o

Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,

68/12-US i 72/12),

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA POŠUMLJAVANJE

 

Novi Sad, 05. jun 2012.g.

Ovim konkursom biće dodeljena bespovratna sredstva za podizanje 120 ha novih šuma u Vojvodini, koja je najmanje pošumljena u Evropi.

Tekst konkursa možete preuzeti u prilogu i na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs/?q=node/81.

KONKURS POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI ZA TOV U 2012.G.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДE  НОВИ САД

KONKURS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

 

            На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'' број 23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине за 2012. годину који је Влада АП Војводине донела на седници одржаној дана  11.04.2012. године

 

NOVE UREDBE

 

17.April 2012.g.

 

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, od početka 2012.godine, usvojila je niz novih Uredbi.

Uredbe možete preuzeti sa sajta Ministrstva poljoprivrede ili ovde:

USVOJENE UREDBE ZA PODSTICAJ STOČARSTVA

 

Beograd, 3. april 2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu i Uredbu o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini.

Uredbe možete preuzeti ovde:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

Конкурс - Канализација атмосферских вода

Конкурс траје: 

24. 03. 2012to 16. 04. 2012

 

Конкурс за доделу бесповратних средстава за ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА.