- TRŽIŠTE - /12.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.20 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.89 din/kg , pšenica 16.39 din/kg , soja 35.39 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.74 din/kg , pšenica 15.39 din/kg , soja 32.95 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.36 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja - ;

Agrar u Srbiji

Poruka iz Vojvodine i Mačve

 

RATARIMA HITNO POTREBNO JEFTINIJE DIZEL GORIVO

Novi Sad/Beograd, 28. februar 2017.

Udruženja poljoprivrednika u Vojvodini i Mačvi svakodnevno trpe pritisak od svojih članova koji traže odgovor na pitanje – da li će, kada i po kojoj ceni moći da kupe jeftiniji, kako su ga nazvali, „zeleni dizel”. O ovome se među ratarima uveliko priča u poslednje dve godine, ali pomaka nema. Kako se približava rok setve, reč je o najvećem poslu godine, raste i nestrpljenje zbog ove neizvesnosti. Sva nadanja idu prema ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, koji je nedavno u susretu sa više stotina domaćina u Novom Sadu rekao da će se njegovo ministarstvo pozabaviti ovim zahtevom.

Pšenica

 

I TOPLOTA MOŽE DA SMETA

Novi Sad, 23. februar 2017.

Izvor: „Nedeljom za selo” Radio Beograd

Valja podsetiti da je na Petom naučno-stručnom savetovanju poljoprivrednika, agronoma i savetodavaca, pod nazivom „Dobar dan domaćine”, koje je održano na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 9. i 10. februara, jedna od nezaobilaznih tema bila stanje useva pšenice i ekonomske perspektive njene proizvodnje. Ono što se moglo čuti ratarima nikako ne ide na ruku.

Uredba Vlade Srbije o subvencijama u poljoprivredi u 2017. godini

 

PREMIJE ZA MLEKO I NOVCI PO HEKTARU OSTAJU PO STAROM 

Beograd, 7. februar 2017.

Izvor: Dnevnik

KUPINARI TRAGAJU ZA NOVIM SORTAMA

 

Beograd, 7. februar 2017.

Izvor: Večernje novosti

Uništavanje zasada kupine, posebno onih gde su bolje sorte, koje daju veću količinu suve materije, čist je promašaj, ukazuje diplomirani inženjer poljoprivrede Saša Nešić, koji je i po zasadima jagodičastog voća i znanju jedan od lidera tog posla u zapadnoj Srbiji. Tačno je, ističe naš sagovornik, da je prošlogodišnja cena kupina bila gotovo ponižavajuća, jer nije mogla u mnogim krajevima Srbije da "dobaci" ni do 40 dinara, ali to ne sme da bude razlog za uklanjanje zasada, čije novo podizanje nije ni jednostavno, ni lako, ni jeftino.

Zašto lokalna samouprava na Limu već godinama bezuspešno raspisuje povoljne konkurse

 

ZAKUPCI ZAZIRU OD OPŠTINSKIH PARCELA

Prijepolje, 1. februar 2017.

Izvor:  Večernje novosti

U opštini na Limu se iz godine u godinu bezuspešno ponavljaju konkursi za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u zakup, ali namera države da kultiviše i privede nameni ogromne parcele sa kojima raspolaže nikako da zaživi.

VOĆKE MRAZU ODOLEVAJU

 

Čačak, 27. januar 2017.

Izvor: Večernje novosti

Veoma niske temperature koje traju gotovo mesec dana uplašile su voćare. Strahuju da bi veliki minus mogao da ošteti voćke, posebno mlade sadnice. Stručnjaci Instituta za voćarstvo u Čačku tvrde da nema razloga za strah, pošto se biljke nalaze u dubokom zimskom, odnosno fiziološkom mirovanju.

OČEKUJU SE NIŽI PRINOSI PŠENICE

 

Beograd, 12. januar 2017.

Izvor: Politika

Sneg koji je pao prethodnih dana pogoduje usevima pšenice, jer mlade biljke štiti od niskih zimskih temperatura. Stručnjaci ipak predviđaju da je šteta neminovna i da ove godine nije realno očekivati tako dobre prinose žita kako prethodnih sezona.

U PARLOGU 2.000 HEKTARA

 

Kanjiža, 10. januar 2017.

Izvor: Dnevnik

Veoma slaba bila je zainteresovanost poljoprivrednih gazdinstava za uzimanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Kanjiža, što se potvrdilo u dva kruga licitacije. U prvom krugu izlicitirano je 257 hektara, slično je bilo i u durgom krugu krajem minule godine, kada je u 429 licitacionih jedinica ponuđeno 2.282 hektara, a rezultat je bio skroman, jer je u zakup uzeto još svega 260 hektara.

NAJVIŠE OD BOGA, MANJE OD DRŽAVE, A NIŠTA OD EU

 

Zrenjanin, 9. januar 2017.

Izvor: Danas

  • Godina 2016. pod lupom agrarnih stručnjaka: Čega je bilo dovoljno, a šta je nedostajalo da bi prinosi bili veći 

Dobri prinosi u oblasti ratarstva obeležili su 2016. Godinu, a agrar je, iako bez značajnijih subvencija, uspeo da se izbori sa svim nedaćama i da ostvari prihode. Privatizacija nije, kao što su neki optimisti verovali, donela značajne benefite poljoprivrednoj proizvodnji. S druge strane, voćari i proizvođači organske hrane beležili su uspeh, kao uostalom i svi oni koji su se pridržavali saveta stručnjaka. Ako govorimo o vremenskim prilikama one su, s jedne strane, išle na ruku poljoprivrednicima, ali nisu izostale ni štetne posledice delovanja klimatskih promena. Kraj godine začinili su porezi na poljoprivredno zemljište i odvodnjavanje za dve kalendarske godine, kao svojevrsni udar na budžet paora.

NJIVI FALI SNEŽNI POKRIVAČ

 

Beograd, 5. januar 2017.

Izvor: Večernje novosti

Mraz koji se najavljuje ovih dana neće prijati ozimoj pšenici. Njive su ogoljene i bez snega, pa ovakvi vremenski uslovi sigurno će uticati na ovogodišnji rod. Prema rečima stručnjaka, pšenice na njivama ima za nekih 10 do 15 odsto manje nego prethodne godine. 

Trošenje Agrarnog budžeta

 

ISPLATA ZA TOV DO KRAJA JANUARA

Beograd, 4. januar 2017.

PREKID VAKCINACIJE PROTIV SVINJSKE KUGE

 

Beograd, 28. decembar 2016.

Izvor: Politika

Srbija bi naredne godine mogla da obustavi vakcinaciju svinja protiv svinjske kuge, što bi u perspektivi moglo da omogući domaćim proizvođačima izvoz mesa na tržište Evropske unije. 

BESPLATNE ORANICE DALEKO

 

Novi Sad, 27. decembar 2016.

Izvor: List Gazdinstvo

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu definisano je da ako poljoprivredno zemljište u državnoj svojini nije bilo izdato najmanje poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja, javnim nadmetanjem po početnoj ceni od 0 dinara, to poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje za poljoprivrednu proizvodnju fizičkim i pravnim licima koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, na period do pet godina.

STOČARSTVO U KRIZI ZBOG UVOZA MESA

 

Politika, 16. decembar 2016.

Izvor: Poltika

  • Proizvođači uljarica za 40 odsto imali bolje rezultate 
  • Srbija će 2016. završiti sa oko osam odsto boljim rezultatima u sektoru agrara nego prošle godine. 
  • Ukupna bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje premašila je pet milijardi dolara. 

Agrarni analitičari ističu da ovaj podatak ohrabruje, ali napominju da ne treba zaboraviti i da je prošlogodišnja osnovica bila niska, pa je realno reći da su prinosi u 2016. na nivou višegodišnjeg proseka.

SADNICE PLANULE: SA I BEZ FERERA NOVIH 700 HA

 

Beograd, 13. decembar 2016.

Izvor: Agroklub

Jezgraste voćne vrste su zapostavljene u našoj proizvodnji. Činjenica je da Srbija godišnje proizvede skromnih 1.500 tona lešnika. Turska proizvede čak 650.000 do 700.000 tona dok je proizvodnja u Italiji na nivou oko 120.000 tona. Italija i Nemačka uvezu 100.000 tona lešnika iz Turske. Samo od tog posla turski proizvođači zarade milijardu dolara, dok od ukupnog izvoza lešnika ostvare vrednost 2,7 milijardi dolara kolika je i vrednost ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda Srbije.

Ovogodišnja poljoprivredna proizvodnja u Srbiji

 

DOBRI REZULTATI DOMAĆEG AGRARA 

Beograd, 12. decembar 2016.

Izvor: Dnevnik

 Vrednost poljoprivredne proizvodnje u Srbiji u 2016. je oko pet milijardi dolara, što je oko osam odsto više nego prošle godine, pokazuju prve procene. Ukupna vrednost realizovane biljne proizvodnje u Srbiji ove godine bila je 3,38 milijardi, što predstavalja rast od 13,46 odsto u odnosu na 2015. godinu, sa učešćem od 67,57 odsto u ostvarenoj bruto vrednosti poljoprivredne proizvodnje.

Asocijacija poljoprivrednika

 

ZAŠTO SADA DOMAĆE MLEKARE PODRŽAVAJU UVOZ I ZAŠTO NEMAMO ZAKON O MLEKU

Novi Sad, 7. decembar 2016.

Asocijacija poljoprivrednika okuplja više udruženja, čiji članovi su proizvođači mleka i uglavnom nisu ljubimci prerađivača kojima dnevno isporučuju velike količine. Prošlogodišnjim udarom niskih cena manje kompanije su smanjile broj dobavljača i on sada ne prelazi 15.000. Oni farmeri koji su uspeli da opstanu bore se za rentabilnost i njih u ovom času zastupa samo Asocijacija poljoprivrednika, koja je o aktuelnoj situaciji izdala saopštenje koje prenosimo u celini.

Reč stručnjaka

 

 

ŠTA NOSI KASNA SETVA OZIMIH STRNIH ŽITA?

Novi Sad, 30. novembar 2016.

Stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada danas su potvrdili procene koje je „AgroServis” objavio pre par dana o jesenjoj setvi.

Do po­lo­vi­ne no­vem­bra u Sr­bi­ji je za­se­ja­no sve­ga 250.000-300.000 hek­ta­ra. Od toga je u AP Voj­vo­di­ni za­se­ja­no oko 60 od­sto, a u cen­tral­nom pod­ruč­ju oko 40 odsto ze­mlji­šnog pla­na od 500.000 hek­ta­ra. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je se­tva u central­nom pod­ruč­ju bi­la one­mo­gu­će­na, pre sve­ga zbog mno­go ve­ćih ko­li­či­na pada­vi­na u od­no­su na Voj­vo­di­nu, ali i zbog ne­po­volj­ne struk­tu­re se­tve.

NISKE OTKUPNE CENE PŠENICE OBESHRABRILE PAORE

 

Zrenjanin, 28. novembar 2016.

Izvor: Danas

  • U Vojvodini hlebnim žitom zasejano manje oranica od planiranih 
  • Niske otkupne cene pšenice obeshrabrile paore 

Ako će bilans jesenje setve u Vojvodini biti poznat krajem godine, kada se prikupe podaci iz svih katastarskih opština, gotovo da se sa sigurnošću može reći da je pšenicom zasejano manje površina. Na to su, tvrde stručnjaci, najviše uticali nepovoljni vremenski uslovi, odnosno veliki broj kišnih dana, što je usporilo setvene radove, ali i odluka poljoprivrednika da se okrenu drugim poljoprivrednim kulturama.

Jesen u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu

 

"BUDIMKA" BUDI MORE OČEKIVANJA

 Požega, 28. novembar 2016.

Izvor: Večernje novosti

Ove jeseni će lokalni voćari zasaditi 3.120 sadnica šljive, jabuke, kruške, trešnje i kajsije. Na konkurs lokalne samouprave za regresirane sadnice javilo se 49 proizvođača koji će preuzete sadnice platiti samo 40 dinara, dok će opštinu ukupna nabavka koštati oko 600.000.

NAVODNJAVANJE VOĆA U TOPOLI

 

Topola, 23. novembar 2016.

Izvor: RTV

Voćari iz Topole su se udruživanjem izborili za izgradnju sistema za navodnjavanje, koji će snabdevati vodom 350 hektara pod voćem. Udruženje "Jaseničke kapi'' predočilo je problem lokalnoj samoupravi koja je prepoznala značaj voćarstva u ovom kraju. Pre pet godina voćari opštine Topola iz sela Plaskovac, Blaznava i Vinča, koji svoje zasade imaju u gornjem toku reke Jasenice, osnovali su Udruženje korisnika voda pod nazivom "Jaseničke kapi''. Cilj ovog udruženja koje čini 80 voćara je da kroz projekat naprave sistem za navodnjavanje 350 hektara pod voćem.

ZA POLJOPRIVREDU - DVE MILIJARDE VIŠE

 

Beograd, 22. novembar 2016.

Izvor: Politika

  • Država će u 2017. izdvojiti više novca za obnovu mehanizacije, prerađivački sektor i proizvodnju goveđeg mesa 

Budžet za subvencije u poljoprivredi naredne godine biće veći za dve milijarde dinara. Kako saznajemo, nije reč o pokrivanju starih dugova već će, posle dužeg vremena, izdvajanja iz državne kase za podsticaj agraru i realno biti uvećana. Poljoprivredi u 2017. za podsticaje sleduje 29,89 milijardi dinara, umesto 27,95 koliko je za te namene bilo predviđeno ove godine, što je „Politika” već objavila.

U VOJVODINI UMANJENA SETVA PŠENICE – CENA U PORASTU

 

Novi Sad, 10. novembar 2016.

Jesenja setva pšenice u Vojvodini je završena, uz veliko odustajanje ratara od gajenja ove žitarice. Posle rekordne ovogodišnje žetve i niskih otkupnih cena to se po procenama mnogih stručnjaka i očekivalo. Obim setve biće poznat nakon procene po opštinama u decembru. Agronomi više ne preporučuju setvu i ako se ukažu vremenske prilike. Tvrde da utrošak više semena po hektaru nije dovoljna garancija za nicanje i razvoj biljke.

KILOGRAM POVRćA I DO 600 DINARA, A MI GA UVOZIMO

 

Novi Sad, 7. novembar 2016.

Izvor: Dnevnik

  • Još ćemo jesti kineski beli luk 

Na novosadskim pijacama i u marketima cena kilograma belog luka kreće se do 600 dinara, što je gotovo duplo skuplje nego lane u ovo vreme. Jedna mala glavica belog luka ovih dana na novosadskim pijacama prodaje se i za 50 dinara. Protekli mesec bio je optimalan rok za sadnju jesenjeg belog luka, a ratari koji su spremni na početna ulaganja, mogli bi dogodine očekivati dobru zaradu, pod uslovom da cena belog luka ostane slična sadašnjoj, što svakako zavisi od godine.

Čije su naše njive

 

KO IMA NOVACA MOŽE DA ZAKUPI SVE DRŽAVNE ORANICE

Beograd, 7. novembar 2016.

Po novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, opštine koje sačinjavaju program korišćenja državnih oranica više ne mogu da ograniče pravo na zakup, odnosno ne može se reći do koje površine svaki pojedinac može da se nadmeće i zaključi ugovor. Ovo su danas za „AgroServis” potvrdili u Upravi za zemljište i posle ukazivanja da to znači da jedan zakupac može da preuzme u obradu sve ponuđene državne njive u jednom selu ili jednoj opštini.