- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Tržište

PŠENICA SE VRTI OKO 22 DINARA

 

Novi Sad, 15. novembar 2010.

 

Prvi dan u ovoj nedelji pšenica na Produktnoj berzi u Novom Sadu ima cenu – 22,00 din/kg (bez PDV), dok kukuruz ima rast i prodat je po 16,41 din/kg (bez PDV).

Na berzi u Čikagu vikend je doneo pad cene pšenice sa 20,36 dinara na 19,47 din/kg, kao i za kukuruz sa 17,48 na 16,44 din/kg.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 9.11. 2010. DO 11.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

MALI UVOZ MLEKA I SVINJA

Beograd, 11. novembar 2010.

 

 

Tokom oktobra mlekarska industrija u Srbiji je uvezla 801.963 litre svežeg mleka i za to su platili 315.660 evra, a za ostalih 800.000 kilograma pavlake 457.247 evra. Uvezeno je i mleko u prahu – 349.000 kilograma, za čega je plaćeno 926.415 evra. Prema carinskoj evidenciji, naše mlekare u oktobru su izvezle 2.473.688 kilograma svežeg mleka i pavlake i to naplatile 1.286.582 evra.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

 

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 5.11. 2010. DO 10.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

Kompenzacioni fond Srbije u novim poslovima

JAVNA SKLADIŠTA ČEKAJU KUKURUZ

Novi Sad, 8. novembar 2010.

 

Kompenzacioni fond Srbije trenutno u postupku licenciranja ima 13 silosa, koji su prijavljeni za javna skladišta prema zakonu koji precizno definiše standarde i prava korisnika ovih kapaciteta.

Prema zaključcima održanog savetovanja o uspostavljanju sistema javnih skladišta, da bi ceo posao bio od koristi za ratare, banke i skladištare, neophodna je veća informisanost i značajniji podsticaji iz Agrarnog budžeta za učesnike u sistemu.

NEDELJNI PREGLED DEŠAVANJA NA PRODUKTNOJ BERZI (01.11.2010. - 05.11.2010.)

 

 

Žarko Galetin, Direktor Produktne berze

Kontinuitet relativno velikih prometa roba preko „Produktne berze“ u Novom Sadu nastavljen je i u prvoj nedelji novembra. Pšenica i kukuruz su vrlo kurentna roba ove sezone i to je osnovni razlog ovako intenzivnog trgovanja. U periodu 01.11.-05.11.2010. godine ukupan količinski promet iznosio je 3.066,80 tona robe. To je u odnosu na prethodnu nedelju pad od 21,94%. Fakturisana vrednost svih kupoprodajnih aranžmana po osnovu pomenutog robnog prometa iznosila je ukupno 59.597.741,00 dinara i to je za 43,10% manje od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PREGLED CENA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

OD 3.11. 2010. DO 5.11.2010.

CENE SU IZRAŽENE U din/kg BEZ PDV-A

DVE MLEKARE ZA ODŠTETU FARMERIMA?

Posle dokazanog monopola u otkupu mleka

Beograd, 3. novembar 2010.

Dan posle objavljene informacije iz Upravnog suda Srbije da je „Denjub fud grupa“ zloupotrebila monopol na tržištu mleka u Srbiji, a posle razmatrane žalbe na takvu tvrdnju Komisije za zaštitu konkurencije, oštećeni proizvođači angažovali su timove advokata za nadoknadu nanete štete. Reč je o zakidanju na otkupu mleka od 2003. godine, kada je zapravo i počeo sunovrat mlečnog govedarstva u Srbiji.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI, NOVI SAD

TABELARNI PRIKAZ CENE ŽITARICA (din/kg bez PDV)

NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU

PO DANIMA (OD 01.11.2010. DO 03.11.2010.)

- KLIKNUTI NA SLIKU

PŠENICI I DALJE RASTE CENA

Novi Sad, 2. novembar 2010.

Danas je pšenica u Evropi bila najskuplja na berzi u Bolonji. Domaća pšenica je tamo prodavana po 27,00 din/kg, a uvozna iz Kanade po 33,80 din/kg i iz SAD – 33,26 din/kg. Na ovoj berzi kukuruz je imao cenu 22,21 din/kg (14% vlage).

U Budimpešti cena pšenice beleži blagi rast i ugovori za isporuku u decembru su zaključeni po 22,56 din/kg, dok je cena kukuruza za novembarsku isporuku 18,74 din/kg.