- TRŽIŠTE - /12.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.20 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.89 din/kg , pšenica 16.39 din/kg , soja 35.39 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.74 din/kg , pšenica 15.39 din/kg , soja 32.95 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.36 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja - ;

Tržište

PREGLED CENA ŽITARICA

 

10.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 09.10.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

09.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 06.10.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

ZAŠTITILI SMO SAMO TRI NAŠA PROIZVODA

 

Beograd, 6. oktobar 2017.

Izvor: Večernje novosti

  • Zašto srpski proizvođači slabo koriste potencijal tradicionalne hrane. Sa pečatom o geografskom poreklu - leskovački ajvar, bermet iz Sremskih Karlovaca i med sa Fruške gore

Priču o tome kako su nam Slovenci “ukrali” ajvar i zaštitili to ime u svetu, retki nisu čuli. Stvari su, ipak, kako objašnjavaju stručnjaci, po Srbiju mnogo bolje. Ajvar, kao takav, ne može da se zaštiti, jer je to generičko ime. Zaštićeno može da bude samo ime proizvoda sa geografskim poreklom, a to su, srećom, Leskovčani već uradili.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

05.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 04.10.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

04.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 03.10.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

NEMA RAZLOGA DA ULJE POSKUPI NA 160 DINARA

 

Beograd, 3. oktobar 2017.

Izvor: Politika

  • Sun­co­kre­ta ima do­volj­no i za do­ma­će po­tre­be i za iz­voz, tvr­de u Udru­že­nju „Žita Sr­bi­je”

Po­sle­di­ce su­še po sun­co­kret su mi­ni­mal­ne u od­no­su na dru­ge ra­tar­ske kul­tu­re. I zbog to­ga ne po­sto­ji raz­log za zna­čaj­ni­je po­sku­plje­nje sun­co­kre­to­vog ulja na do­ma­ćem tr­ži­štu, ka­že Vu­ko­sav Sa­ko­vić, pred­sed­nik Udru­že­nja „Žita Sr­bi­je”. On je od­ba­cio spe­ku­la­ci­je po­je­di­nih ana­li­ti­ča­ra i me­di­ja da po­sto­je tr­ži­šni raz­lo­zi zbog ko­jih bi ce­na ulja u ma­lo­pro­da­ji usko­ro mo­gla da bu­de po­ve­ća­na sa pro­seč­nih 135 na 160 di­na­ra.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

03.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 02.10.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

02.10.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 29.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

29.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 28.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 25. septembra do 29. septembra  2017.

Novi Sad, 29. septembar  2017.g.

Miloš Janjić, vd direktor Produktne berze u Novom Sadu

PREGLED CENA ŽITARICA

 

28.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 27.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

27.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 26.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

POGLED U BERZANSKE SEMAFORE

 

27.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNIM BERZAMA U ČIKAGU, FRANKFURTU, MANHAJMU I HAMBURGU

REALIZOVANE CENE DO 25. SEPTEMBRA 2017.

NEDELJNI SPISAK CENA NA VELIKO NA BOLONJSKOJ BERZI.

CENE SVINJA I STOKE NA BERZI U MODENI.

REALIZOVANE CENE DO 25. SEPTEMBRA 2017.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

26.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 25.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

25.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 22.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 18. septembra do 22. septembra  2017.

Novi Sad, 22. septembar  2017.g.

Miloš Janjić, vd direktor Produktne berze u Novom Sadu

PREGLED CENA ŽITARICA

 

22.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 21.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

21.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 20.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

20.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 19.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

19.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 18.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

18.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 15.09.2017.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

15.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

14.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

13.09.2017.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU