- TRŽIŠTE - /15.08.2019./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.00 din/kg , pšenica 17.50 din/kg , soja 35.50 din/kg ; /15.08.2019./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.06 din/kg , pšenica 18.28 din/kg , soja 33.44 din/kg ; /15.08.2019./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.66 din/kg , pšenica 14.31 din/kg , soja 30.67 din/kg ; /15.08.2019./ Berza u Parizu: kukuruz 19.90 din/kg , pšenica 19.78 din/kg , soja - ;

O nama

AgroServis plus, informativna agencija
elektronsko izdanje
www.agroservisplus.rs

Osnivač je Udruženje "Agroprofit" iz Novog Sada. „Agroprofit” je izdavač i prvog poslovnog lista poljoprivrednika Srbije, lista "Gazdinstvo".

“GAZDINSTVO” - prvi poslovni list poljoprivrednika Srbije

List „Gazdinstvo“ je mesečno izdanje namenjeno poljoprivrednicima u Srbiji koji žele da prate agroekonomiju, tržište i inovacije. Pored aktuelnih tema list donosi preporuke eksperata za održivu proizvodnju i iskustva iz sveta.

Pretplata za list „Gazdinstvo“ je 1.000 dinara (10 brojeva), a može se zaključiti tokom cele godine.

Svi naši čitaoci koji žele da zasnuju pretplatu treba da čitko, štampanim slovima popune uplatnicu, sa punim podacima (ime i prezime, kao i adresu).

Uplata se vrši na žiro-račun: 200-2396370101891-47 Poštanska štedionica, svrha uplate: pretplata za list „Gazdinstvo“, primalac: Udruženje „Agroprofit“ Novi Sad.

Informacije o pretplati možete dobiti na telefon: 021/422-713 i na e-mail: agroprofit.udruzenje@gmail.com.

Verovatno da i nije potrebno da Vas podsećamo da mi opstajemo zahvaljujući pretplati, minimalnim donacijama i od reklama.
Međutim, naš list je nezavisan, uz nastojanje da budemo objektivni, za neke je to dovoljan razlog da ne koriste naš reklamni prostor i ne podržavaju našu otvorenost, profesionalnost i poštovanje čitalaca. To je i jedan od razloga da proverite zbog čega i koga smo list sa najmanje oglase.
Ipak, period od devet godina izlaženja i poverenje koje imamo među Vama ne želimo da izneverimo.