Ogledna polja u voćarstvu

 

SAVETODAVNE POLJOPRIVREDNE SLUŽBE VOJVODINE DOBILE NOV ZADATAK

Novi Sad, 13.april 2011.

 

Na oglednim parcelama Instituta Tamiš iz Pančeva otpočela je sadnja prvog od 12 voćnih zasada u okviru ogleda koji se podiže na teritoriji AP Vojvodine, a u sastavu poljoprivrednih stručnih službi.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je krajem 2010, godine godine  u saradnji sa Departmanom za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, pokrenuo projekat intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura na području AP Vojvodine, sađenjem 12 demonstracionih ogleda, sa poljoprivrednim stručnim službama.Za realizaciju ovog projekta izdvojeno je ukupno 97 miliona dinara. Po preporučenoj tehnologiji Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, ogledi intenzivnih voćnih zasada biće postavljeni na zemljištu u vlasništvu Poljoprivrednih stručnih službi sa područja AP Vojvodine  ili na zemljištu u dugogodišnjem zakupu   (državno zemljište). Svaka služba je dobila 7.250.000,00 dinara za podizanje oglednih voćnih zasada. Površine oglednih zasada kreću se od 1,6 ha do 2,45 ha. Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada je za podizanje  2,50 ha oglednih zasada: jabuke, trešnje, kajsije, šljive i vinove loze dobio 10.000.000,00 dinara.  Za 23,04 ha oglednih zasada koje će podići 12 poljoprivrednih stručnih službi čija su sedišta u Subotici, Senti, Somboru, Bačkoj Topoli, Vrbasu, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Pančevu i Vršcu izdvojeno je 87 miliona dinara. Na ukupnim površinama od skoro 26 ha biće zasađeno osam voćnih vrsta, vinova loza i leska. Jagode će u okviru svojih oglednih zasada  imati  Poljoprivredna stručne službe: Sombor i Senta;  a za lesku su se opredelile Poljoprivredne stručne službe: Sombor i Kikinda. Vinovu lozu će zasaditi Poljoprivredne stručne službe: "Poljoprivredna stanica " Novi Sad, Ruma i Subotica. Ostale poljoprivredne stručne službe su se opredelile za najzastupljenije voćne vrste koje se gaje na našem području, pa će tako  jabuka biti zasađena na površini od 11,27 ha, kajsija na površini od  3,01ha, trešnja  na površini od 2,65 ha , kruška na površini  2,3ha i breskva na površini od  1,8 ha i  višnja svega 0,2 ha. Svi ogledi će biti podignuti po najsavremenijoj tehnologiji sa navodnjavanjem i protivgradnom mrežom i najsavremenijim sortimentom koji je visoko kotiran i cenjen u zemljama EU i Rusije. Planirani intenzivni voćni zasadi po projektu bi trebalo da budu podignuti do polovine 2012. godine, a prvi rezultati biće prezentovani do kraja 2012.godine. Sve aktivnosti vezane za podizanje i negu demonstracionih intenzivnih voćnih zasada sprovodiće poljoprivredne stručne službe sa područja AP Vojvodine i Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, koji inače predstavljaju zamajac kada su u pitanju prenošenje znanja i naučnih dostignuća iz nauke u praksu.
Cilj ovakvih demonstracionih ogleda je da se poljoprivredni proizvođači na licu mesta upoznaju sa savremenim tehnologijama i novim sortimentom (intenzivnih kultura), a da se istovremeno steknu uslovi da svaki poljoprivredni proizvođač može da vidi i nauči praktično svaku meru u primeni u samom voćnjaku. Ovo treba da budu rasadnici znanja i edukativni centri za poljoprivredne proizvođače. Sekretarijat dugoročno planira da savetodavne i stručne službe u narednom periodu budu inkubatori prenosa znanja i savremenih tehnologija i za povrtarsku proizvodnju, te će se ovaj projekat u perspektivi proširiti i na druge kulture.