OSAMDESET SKLADIŠTARA OČEKUJE PONUDU RATARA

Organizovan otkup pšenice za Republičke robne rezerve

Novi Sad, 9. jul 2010.

Republičke robne rezerve i Produktna berza danas su u Novom Sadu obavestili novinare o uslovima koji se odnose na zaključak Vlade o otkupu 70.000 tona ovogodišnjeg roda pšenice za potrebe države. Za otkup je potrebno da minimalna hektolitarska masa bude 76 kg/hl, maksimalna vlaga 13%, a ukupne primese do 2%. U odnosu na prošlu godinu hektolitarska masa je smanjena za jedan poen. Cena merkantilne pšenice, prema odluci Vlade, je 12 dinara sa PDV. Direkcija će nakon svih obavljenih formalnosti preuzeti rod isplatiti najkasnije za 15 dana.
Ratarima na raspolaganju u Srbiji stoji više od 80 skladišta. Početak posla počinje preko Produktne berze u Novom Sadu, u utorak 13. jula.
Minimalna količina pšenice koja se može na ovaj način prodati je 20 tona, a maksimalna 100 tona i na to isključivo pravo imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Prema zaključku Vlade, do kraja godine poljoprivrednici će imati mogućnost da putem naturalne razmene za seme i mineralna đubriva zamene svoju merkantilnu pšenicu i to 50.000 tona.
Praktično, sa ova dva aranžmana, država će imati najveći lager, sa negde oko 300.000 tona merkantilne pšenice, a to je, zapravo, trećina neophodnih količina za proizvodnju hleba u našoj zemlji.
Na ponuđenu cenu pšenice od 12 dinara prve reakcije ratara su negativne, a kako se žetva sve više širi velika je i zabrinutost zbog kvaliteta roda.
Telefoni Produktne berze u Novom Sadu: 021/445-413, 445-953, 445-406, 522-272, 526-165.