OTKUP KUKURUZA ZA IZVOZ

Produktna berza Novi Sad

Novi Sad, 24. jun 2010.

Opadanje nivoa vode na plovnim putevima u Vojvodini utiče ovih dana na rast cene kukuruza, koji se na Produktnoj berzi u Novom Sadu danas prodavao po ceni od 13,50 dinara po kilogramu (bez PDV). Prema informacijama skladištara, na rast cene utiče nešto manja ponuda i rešenost izvoznika da prikupe dovoljne količine zrna za punjenje brodova, koji će stići u luke nakon smanjenja vodostaja, a što će im omogućiti da ispune svoje ugovorene izvozne poslove.
Žarko Galetin, direktor Produktne berze, kaže da i pored rasta cene nije realno očekivati da kukuruz dođe do nivoa jesenje trgovine 2007. godine, kada je prodavan po 17,50 dinara. Da li će biti zadovoljene sve potrebe izvoznika, teško je reći, jer ima ratara koji ne žele da prodaju prošlogodišnji rod dok ne vide oformljen klip na sadašnjim poljima.
O novom rodu stručnjaci za sada ništa ne žele da govore osim što tvrde da je kukuruz biljka kojoj je potrebno daleko više sunčanih dana i ne preterana vlaga, što je bio slučaj do sada.