- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

OTKUP KUKURUZA ZA REPUBLIČKE ROBNE REZERVE POČINJE U PONEDELJAK

 

Novi Sad, 17. novembar 2011.

Direktor Produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin upoznao je danas medije o pojedinostima vezanim za kupovinu kukuruza ovogodišnjeg roda, u količini od 50.000 tona, za potrebe Republičkih robnih rezervi.

U saopštenju se kaže:

„Na osnovu Zaključka vlade Republike Srbije od 15.11.2011. godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće otkup 50.000 tona kukuruza roda 2011. godine.

 Republička direkcija će otkupljivati kukuruz roda 2011., kvaliteta propisanog po standardu (SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1), što podrazumeva sledeće elemente kvaliteta: vlaga maks.14%, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna i do 2% nagorelih zrna,  i to po ceni od 18,00 din/kg sa PDV, na paritetu fco silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Ukupna količini od 50.000 tona, kupiće se od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u individualnom sektoru i zemljoradničkih zadruga (pravna forma: zadruga, šifra pretežne delatnosti: 0111)– registrovanih gazdinstava,  i to u minimalnoj količini od 10 tona i maksimalnoj količini 100 tona, po nosiocu gazdinstva za individualni sektor, odnosno maksimalno 150 tona po zadruzi.

Otkup se vrši preko "Produktne berze" u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljenog kukuruza izvršiti u roku od 7 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Otkup počinje u ponedeljak 21.11.2011. godine u 8,00 časova i trajaće svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,30 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina.

Zainteresovani poljoprivrednici i zadruge mogu da se obrate na sledeće brojeve telefona: 021/527-329, 443-493, 63-38-060, 445-416, 443-409, 445-407, 445-423, 523-132, 63-38-124, 443-473, 63-34-251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 63-39-061,445-413, 522-272.

U cilju ravnomerne teritorijalne zastupljenosti pri otkupu kukuruza, svaki okrug će dobiti odgovarajuću količinsku kvotu koja će biti na raspolaganju za prodaju potencijalnim prodavcima.”