Otkup pšenice za Državne robne rezerve

 

 

PRVOG DANA 35.000 TONA U DRŽAVNOM LAGERU

Novi Sad, 11. jul 2011.

 

Prema nepotpunim podacima, prvog dana otkupa pšenice za potrebe Državnih robnih rezervi poljoprivrednici su preko Produktne berze u Novom Sadu prodali oko 35.000 tona zrna.

Ovo je po obimu neočekivana ponuda ratara, s obzirom da su mnogi najavili da će čekati veću cenu od 20 dinara po kilogramu, koliko plaćaju Robne rezerve. Ovo je trenutno najveća cena u regionu. Nakon obrade datih podataka Produktnoj berzi, prodavci će sklopiti ugovor sa Robnim rezervama, a potom za 15 dana dobiti novac. Prema iskustvu koje imaju trgovci, kako kažu, nije realno očekivati da pšenica do septembra beleži veću cenu. Ako se i sutra nastavi današnji obim ponude, sasvim je sigurno da će Vojvodina ispuniti svoju kvotu od 49.200 tona.

Inače, u Vojvodini je žetva završena na više od 80 odsto zasejanih površina, a prosečan prinos se kreće od 3.500 do 4.200 kilograma po hektaru.