- TRŽIŠTE - /21.07.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 18.40 din/kg , pšenica 18.40 din/kg , soja 43.50 din/kg ; /21.07.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.94 din/kg , pšenica 19.76 din/kg , soja 33.57 din/kg ; /21.07.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.08 din/kg , pšenica 15.79 din/kg , soja 31.73 din/kg ; /21.07.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 20.25 din/kg , pšenica 21.52 din/kg , soja - ;

PODSTICAJI U STOČARSTVU: Po kravi - 125.000 dinara

 

Beograd, 22. jul 2019.

Izvor: Večernje novosti

  • Uprava za agrarna plaćanja počela da prima zahteve za podsticaje u stočarstvu. Prijave za priplodna grla do oktobra. Za nabavku ovaca i koza 20.000

Uprava za agrarna plaćanja počela je da prima zahteve stočara za podsticaje za kvalitetna priplodna grla, koja iznose do tri miliona dinara. Podnošenje prijava je tek počelo i trajaće do oktobra. Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu su od 600 dinara za pčelinje matice, pa do 125.000 dinara za nabavku junice i bika tovne rase.

Država daje za nabavku ovaca i koza 20.000 dinara, za nazimice 18.000, za suprasne nazimice i neraste 24.000. Da bi stočari dobili novac za nabavku životinja, na poljoprivrednom gazdinstvu moraju da imaju najmanje tri, a najviše 100 grla krava tovnih rasa. Kod ovaca i koza, mora da bude od 10 do 400 ovaca i koza, svinja od 10 do 1.000, a kod pčelinjih matica, od pet do 500 košnica pčela. Jedan od obaveznih uslova za konkurisanje jeste da gazdinstvo ima aktivan status u registru poljoprivrednih gazdinstava.

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja raspisali su i javni poziv za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića. Podsticaji obuhvataju i investicije u preradu.

- Pravo na ove podsticaje imaju preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge - navodi se u pozivu Uprave. - Podnošenje zahteva je počelo 15. jula i traje do 15. novembra ove godine. U skladu sa posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane investicije. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 dinara.

KUPOVINA MLEKOMATA

Poljoprivrednici u Srbiji mogu da konkurišu i za podsticaje za nabavku novih mašina i opreme. Ove godine država prvi put pomaže pri nabavci mlekomata i robota za mužu. Pravo na ove subvencije imaju poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, ali i da imaju od 20 do 200 mlečnih krava. Za ovaj podsticaj, u jednoj kalendarskoj godini, najviše može da se dobije do 15.000.000 dinara.