Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К О Н К У Р С

 ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ПЕЧУРКЕ), ЦВЕЋЕ И ОСТАЛИ УСЕВИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава. 

КОНКУРС можете погледати на линку: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22308