- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

 

POTPISANI UGOVORI PO KONKURSIMA
Novi Sad, 2. decembar 2011.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Daniel Petrović potpisao je danas ugovore sa predstavnicima opština, gradova i mesnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine, koje su aplicirali za raspodelu sredstava po konkursu za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i uređenje atarskih puteva.
Potpisan je 241 ugovor u ukupnoj vrednosti od 545 miliona dinara. Pored toga, potpisano je i 69 ugovora iz oblasti vodosnabdevanja i izrade investicione tehničke dokumentacije, u ukupnom iznosu od 283 miliona dinara.
Obraćajući se korisnicima ovih sredstava, Daniel Petrović je rekao da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, već tradicionalno sprovodi programe, za koje iz godine u godinu interesovanje postaje sve veće.
- Radi se o merama koje se odnose na projektovanje kanalizacije, na program vodosnabdevanja, program odvodnjavanja koji obuhvata uređenje i čišćenje kanalske mreže, te program uređenja atarskih puteva – rekao je Petrović.
Za sredstva namenjana uređenju atarskih puteva, konkurisao je i najveći broj korisnika. Od 464 naseljena mesta u Vojvodini, 412 naseljenih mesta su seoskog tipa i od njih prijavljeno je 397 projekata. U 2011. godini za uređenje atarskih puteva Sekretarijat je izdvojio 250 miliona dinara, a danas su potpisani ugovori sa 125 korisnika.
Prema Petrovićevim rečima, programi odvodnjavanja su izuzetno važni za Pokrajinu, jer više od 50 odsto svih obradivih površina u Vojvodini nalazi se ispod nivoa reka.

- Ove godine smo kroz program opredelili 295 miliona dinara za ovu meru, koje će mesne zajednice koje su korisnici para upotrebiti za svoje prioritete. Prijaviljeno je 289 projekata za odvodnjavanje, što je mnogo više nego, recimo, 2008. godine, kada je bilo prijavljeno 45 projekata. Mimo ovih sredstava, po programu koji imamo sa „Vodama Vojvodine“, opredeljeno je za ovu meru više od 1,5 milijardi dinara.
- Za programe vodosnabdevanja, ove godine, Sekretarijat će podeliti 246,7 miliona dinara za 52 projekta. I na ovaj konkurs se svake godine prijavljuje sve više i više zainteresovanih korisnika, rekao je Petrović.
Sredstva su namenjena za dobijanje što kvalitetnije prijaće vode: za bušenje bunara, za zamenu dotrajalih glavnih cevi dovodnika, spajanje linijskih mreža i pretvaranje u prstenaste, zamenu crpnih agregata, ugradnju vodomera, za zamenu hlorinatora drugim delovima opreme najnovije tehnologije i drugo.
- Podržaćemo 17 projekata sa 37 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije komunalnog vodosnabdevanja, rekao je Petrović.
Jedna od mera Sekretarijata odnosi se na mrežu atmosferske i fekalne kanalizacije, a naredne godine biće planirana sredstva i za izvođačke radove.