POLJOPRIVREDA UZDANICA RAZVOJA FRUŠKE GORE

 

Novi Sad, 30. mart 2011.

 

Povodom otvaranja javne rasprave o dokumentu „Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012-2022. godine“ u Vladi Vojvodine održana je konferencija za novinare. Na tu temu govorili su predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić, koji je ujedno i predsednik radne grupe Vlade Vojvodine za realizaciju projekta izrade Master plana, prof. dr Dragoslav Petrović pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, sa funkcijom zamenika predsednika ove radne grupe, prof. dr Radovan Pejanović prorektor Univerziteta u Novom Sadu i ujedno koordinator projekta izrade Master plana i Dobrivoje Antonić, direktor Nacionalnog parka Fruška gora.

- Kada smo pre pola godine preuzeli nadležnosti nad Fruškom gorom i započeli sa radom na izradi ovog istorijskog dokumenta prihvatili smo se ozbiljnog i odgovornog rada, kakav je Master plan Fruške gore - rekao je predsednik vojvođanske vlade dr Bojan Pajtić. - Zahvaljujući brojnoj stručnoj ekipi novosadskog Univerziteta i ljudima iz onih vojvođanskih opština, koje gravitiraju ka ili su na Fruškoj gori, sastavljen je dokument od skoro 200 strana materijala, koji je obuhvatio devet najvažnijih oblasti. Mi želimo da Fruška gora bude zamajac Srema i Vojvodine. Zadatak naše pokrajine, koja je preuzela osnivačka prava nad Nacionalnim parkom „Fruška gora“ je da posreduje u privlačenju investicaja koje će biti namenjene njenom razvoju. Takođe, radićemo na razvijanju njenih turističkih potencijala, na očuvanju kulturno-istorijskih vrednosti i ekološkoj zaštiti. Fruška gora sa njenim manistirima, koji čine jedinstvenu kulturno-istorijsku celinu, čija je duhovna i turistička uloga od izuzetnog značaja i njen osoben ambijent  - 14 jezera za koje malo ko zna, i ostalim prirodnim potencijalima treba da dobije uslove koje ovakav prostor zaslužuje.

- Pored zaštite i unapređivanja životne sredine, prioritete u pogledu daljeg razvoja Fruške gore predstavljaju i oblasti  šumarstva, ribarstva, vinogradarstva, energetike, kao i svi vidovi turizma. Značajna pažnja biće posvećena i projekatu izgradnje tunela kroz Frušku goru, čime će biti rešeni sadašnji problemi u pogledu saobraćaja, ali i ekološke zaštite Nacionalnog parka „Fruška gora“ - objasnio je predsednik Pajtić i dodao da je planirano da se u narednih deset godina uloži u realizaciju ovog plana oko 868 miliona evra, kako iz javnih izvora, tako i iz fondova Evropske unije i oko 38 miliona evra za izgradnju tunela od Paragova do Iriga.

- Ovo je jedan novi početak i vrlo ambiciozno smo ušli u njega, sa željom da se ovaj Master plan što pre realizuje, kako bi mogli da osim uživanja u njenim lepotama iskoristimo i sve njene druge potencijale. Zato želimo da što širi krug ljudi učestvuje u javnoj raspravi, kako bi svi zajedno pronašli idelano rešenje za njeno uređenje. Ova javna rasprava treba da se završi u maju mesecu, a naći će se pred pokrajinskim poslanicima u oktobru i nakon toga sledi realizacija Master plana, iako  je jedan mali deo već realizovan, kao što su Centar za privredno-tehnološki razvoj na Andrevlju i  brojni  razvojni programi podrške za razvoj voćarstva i vinogradarstva, kojih najviše ima po Fruškog gori - rekao je na kraju izlaganja predsednik Pajtić.

                         

   Fruška gora - livada nedaleko Sviloša kojom je prošao put

Profesor Petrović je istakao značaj javne rasprave i uključivanje u nju, jer obiman dokument kakav je Master plan Fruške gore, obuhvata devet oblasti, koje svakog građanina zanimaju. Do 9. maja rasprave će se održavati u Sremskim Karlovcima, Beočinu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Inđiji i Šidu, da bi se završna javna rasprava održala u Skupštini Vojvodine 5. maja.

Prorektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Pejanović je istakao da je 40 eksperata novosadskog Univerziteta napravilo SWOT analizu, odnosno, radnu verziju ovog dokumenta za predstojeću javnu raspravu. Analizom su pored devet pomenutih oblasti, urađeni i troškovi realizacije plana, održivi razvoj, mere i zadaci iz svake oblasti. Napravljeno je i 12 detaljnih mapa, koje obuhvataju ponasosob svaku zadatu oblast i opštinu. 

Ponuđena verzija razvoja je jedinstvena ponuda za lokalnu samoupravu, državne institucije i kompanije. Eksperti su naspram potencijala regiona Fruške gore ponudili više investicija, pogotovo u oblasti poljoprivrede.

Kako saznaje „AgroServis”, nevladina organizacija„Panonija organik centar” iz Rakovca pripremila je projekat uloge i značaja brojnih udruženja građana u čuvanju i razvoju Nacionalnog parka Fruška gora, što nije obuhvaćeno u pomenutom planu, a bez čega ovo nacionalno dobro, zapravo, i ne može biti održivo.