Ponuda Atomske banje Gornja Trepča

 

U HOTELU „VUJAN“ PANSION I TERAPIJE 2056,00 DINARA

Gornja Trepča, 10. januar 2013.

„AgroServis” je nedavno uputio poziv banjama i rekreativnim centrima da ukoliko imaju kvalitetne i po ceni prihvatljive aranžmane takve programe ponude našim čitaocima.

Iz Atomske banje Gornja Trepča Nevena Jelić nam je uputila poziv za korišćenje usluga ove banje.

U ponudi koju smo dobili piše da gosti u Hotelu „Vujan” pansion i terapiju plaćaju 2.056 dinara.

Atomska banja Gornja Trepča se nalazi na samo 130 km od Beograda. Na 460 m nadmorske visine predstavlja jedinstvenu oazu mira i tišine, okružena šumovitim brdima i planinama.

Mineralne vode, koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, nezamenljive su u proceduri medicinske rehabilitacije obolelih od neuroloških bolesti, naročito se pokazala efikasnom kod Sclerosis multiplex, reumatskih bolesti, kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova. Mineralna voda, umerena klima, čist planinski vazduh, povoljno magnetno polje, povoljni režim ishrane, sna, odmora i razonode, međusobno se dopunujući, u Atomskoj banji, omogućavaju jačanje i oporavak organizma iscrpljenog dugotrajnom bolešću i rehabilitaciju određenih kategorija bolesnika sa ciljem da se osposobe za što aktiviniji i samostalniji život.

Kompletan balneofizikalni tretman sprovodi se u terapijskim blokovima koji su opremljeni najsavremenijom opremom. Tretman je individualno doziran za svakog pacijenta u skladu sa njegovom osnovnom bolešću i opštim zdravstvenim stanjem, podrazumeva prvenstveno hidroterapiju koja se sprovodi u bazenima, kadama, kao i podvodnu masažu, bisernu kupku. Kineziterapija je važan i neophodan segment rehabilitacije zbog održavanja i povećavanja funkcionalnih sposobnosti pacijenta. Sastavni deo rehabilitacije su i fiziklana terapija kao i manuelna masaža. Visokom kvalitetu medicinske usluge doprinosi tim edukovanog kadra sačinjen od lekara specijalista iz nekoliko medicinskih oblasti, fizioterapeuti, medicinske sestre i drugo osoblje.

U savremeno opremljenim salama nalaze se aparati potrebni za sprovođenje fizikalnog tretmana.

Hidroterapija se obavlja u četiri termomineralna terapijska bazena, tridesetšest hidromasažnih kada, bisernoj kupki i dvadesetsedam kada za mirovanje u termomineralnoj vodi.

Kineziterapija podrazumeva lečenje pokretom i obavlja se u kinezi sali sa svim potrebnim rekvizitima i pod stručnim nadzorom fizijatara.

Atomska banja obuhvata nekoliko objekata sa ukupno 122 smeštajne jedinice i 277 kreveta.

Telefoni za kontakt: 032/822-063, 032/822-383, 032/822-100.

E-mail: recepcija@atomskabanja.com, marketing@atomskabanja.com, zdravstvo@atomskabanja.com

web sajt: www.atomskabanja.com