- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Poruke stočara iz Utrina

 

TOVNO GOVEDARSTVO IMA ŠANSU, ALI...

Utrina, 30. januar 2018.

Danas je u Utrinama (opština Ada) održana proširena konferencija udruženja stočara „Kasum”, na kojoj su prisustvovali uzgojivači tovnih rasa goveda iz cele Vojvodine.

Okupljeni stočari su podržali mere za ovu granu poljoprivrede, koje je izneo Juhas Atila, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a odnose se uglavnom na programe iz minule godine.

Juhas Atila je istakao da se bez razvijenog stočarstva ne može govoriti o razvijenoj poljoprivredi i da je to država odavno prepoznala i da u 2018. godini želi da poboljša mere prema stočarima.

Juhas Atila

-         U ovoj godini nastavićemo podsticaje za tov, kao i kupovinu rasplodnog materijala, jer su nam šanse za izvoz, pogotovo junetine, veoma velike, a trenutno nemamo veliki broj tovnih rasa i goveda u tovu – naveo je Juhas.

Stočari su podržali i više mera kao predloge za trošenje agrarnog budžeta za ovu granu, u kojoj učestvuje oko 6.000 tovljača. Kao dopuna mera navedeno je da se nabavka goveda izdvoji iz stavke „sitne i krupne mehanizacije”, a da se za tu svrhu izdvoji 1,5 milijardi dinara. Istaknuta je potreba da se starost grla za rasplod smanji na 12 meseci i da se dozvoli uvoz teladi za tov, a zabrani izvoz teladi i klanje. Stočari su zahtevali da se ukine karantin za goveda uvezena iz zemlje sa kojima Srbija ima usaglašen sertifikat.

Predloženo je da se za nabavku čistih tovnih rasa iz uvoza odobre subvencije u iznosu od 50-60 odsto od vrednosti, a ukupno do 3.000.000 dinara po gazdinstvu. Za grla u domaćoj proizvodnji predloženo je  da podsticaj bude 30-40 odsto, ukupno 2.000.000 dinara po gazdinstvu. Ovakav predlog je nastao zbog podatka da se unutrašnjom trgovinom ne povećava broj tovnih grla u čistoj rasi i da njihov broj nije veći od 500 grla.

Uzgajivači smatraju da se sve isplate iz državne kase treba da završe do 30. decembra i da prenošenje isplate u narednu godinu, kao i kašnjenje u isplatama ne doprinose dobrom poslovanju gazdinstava. oni smatraju da prijavljivanje za podsticaje treba da traju do 1. oktobra.

Konferencija udruženja stočara tovnih rasa goveda u Utrinama podržala je inicijativu da se odmah obustavi prodaja tovne junadi zbog niske otkupne cene. Tovljači smatraju da je prošlo vreme da svi zarađuju više od njih i tvrde da je prihvatljiva otkupna cena od najmanje 2,30 evra po kilogramu žive vage i da trenutnu ponudu od 2,15 evra ne treba prihvatiti. Oni se nadaju da će ova cena uskoro biti i 2,50 evra, jer je u Turskoj cena junadi iznosi 3,80 evra/kg.

Stočari okupljeni u Utrinama su poručili da prepoznaju da resorno ministarstvo želi napredak u ovoj grani, ali da to bez efikasnih mera nije moguće sprovesti. Srbija trenutno u tovu na velikim farmama ima oko 30.000 grla i oko 80.000 u seoskim domaćinstvima. Ugovoreni iznos 5.000 tona junetine za potrebe Turske je ozbiljna proba za sve na liniji ove proizvodnje – poruka je stočara.

Danas su stočari ponovilii apel prema državnoj administraciji da spreči velike napade na pašnjake koje šumska i vodoprivredna gazdinstva žele da pošume izvan zakonskih okvira. Kako smo čuli, posebno su ugroženi pašnjaci u Suseku, Botošu i okolini Kovina. Međutim, ima i svetlih primera: Zavod za zaštitu prirode Vojvodine uz utvrđeni režim korišćenja dozvoljava stočarima ispašu na Deliblatskoj peščari, Carskoj bari, Krčedinskoj adi...

 

Jene Balint

 

Udruženje „Kasum” je bilo dobar domaćin brojnim stočarima na čelu sa Jenom Balint.