- TRŽIŠTE - /21.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.15 din/kg , pšenica 19.28 din/kg , soja 31.32 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.41 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 27.51 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.92 din/kg , pšenica 23.85 din/kg , soja - ;

Pošumljavanje pašnjaka

 

UZBUNA MEĐU SUSEČKIM STOČARIMA

Susek,  8. decembar 2017.

Selo Susek po broju goveda spada među prvih pet sela u Vojvodini, a u Sremu su na prvom mestu. Mlečno govedarstvo po obimu proizvodnje u ovom selu je rentabilno, naročito kod stočara koji šest ili sedam meseci koriste pašnjake za ishranu muzara. Selo ukupno raspolaže sa 141 hektarom pašnjaka, ali su te površine sada „napadnute“, od ne otkrivenog javnog preduzeća, koje kopa rupe za sadnju topola, koje nikada nisu bile na tom pašnjaku.

Na ovaj šumarski zahvat danas je reagovao Sima Kovačević, predsednik Udruženja stočara „Fruškogorsko podunavlje”.

U pismu koje je upućeno na više adresa Kovačević ističe da nije prihvatljivo da država pomaže stočarstvo, a na drugoj strani javna preduzeća rade protiv farmera. U opštini Beočin smo saznali da je na terenu bila nadležna inspekcija i da se čeka njen izveštaj. O tome Kovačević kaže:

-         Pomenuti izveštaj može stići i na proleće, a za to vreme pašnjak može da postane šuma i šta onda? Prošle godine smo se žalili inspekciji koja nije reagovala na iskopane ribnjake na pašnjaku i na porušeni nasip koji nas je čuvao od manjeg izlivanja Dunava – napominje Kovačević i upozorava da se sprema „napad” i na pašnjak u Čereviću, iako se i tamo stočari pripremaju da uđu u gajenje krava u sistemu „krava-tele”.

On se nada da će se i opština uključiti u zabranu pošumljavanja, jer su dobru volju pokazali i za delimično sprečavanje odliva fekalija iz sela na pašnjak.

Na području opštine Beočin ima ukupno 1.531 hektara pašnjaka.