- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA BRESKVE

Novi Sad, 27. oktobar 2015.

Na teritoriji RC Novi Sad breskve rane grupe zrenja (Mejfajer) nalaze se u fazi  80% lišća žuto i opalo, dok se breskve srednje ranih (Kaldezi) i kasnih grupa zrenja (Indipendens) nalaze u fazi početka obezbojavanja i opadanja lišća.

Zasade koštičavog voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra nakon opadanja 70 do 80% lisne mase. Cilj ovog tretmana je dezinfekcija rana koje nastaju prilikom opadanja lišća. Kroz ove ranice može doći do infekcije bakterijom  Pseudomonas syringe pv.syringe, kao i gljivama Stigmina carpophilla prouzrokovača  šupljikavosti lista i Cytospora cincta prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka. Takođe, dolazi i do smanjenja infektivnog potencijala patogena u sledećoj godini, kao što su prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve Taphrina deformans i  gljive iz roda Monilia.

Tretman treba izvesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 5°C.

Registrovani preparati na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75%

-Blauvit (Cu iz bakar-hidroksida)  1%

-Cuproxat (Cu  iz bakar-sulfata trobaznog)  0,25-0,35%