- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

ULJANA REPICA

Vrbas, 27. oktobar 2015.

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Vrbas, registrovana su oštećenja i larve  pagusenice repičine, lisne ose, Athalia rosae. Utvrđen je index napada 1,5. Osim prisustva larvi repičine lisne ose, uočene na naličju listova i vaši, Aphididae spp. i cikade.

Repičina, lisna osa u našim uslovima ima dve do tri generacije godišnje. Prva generacija nije štetna, jer se zadržava na korovskoj flori, dok larve druge i treće generacije prave štete na usevima uljane repice i drugih krstašica. Jesenja ishrana pagusenica zavisi od vremenskih uslova: ukoliko nastupi period toplog i suvog vremena, produžiće se period ishrane u jesenjem periodu. Kritičan broj pagusenica je 1 larva / biljci, ili 50/m2. Suzbijanje se izvodi kad su pagusenice manje od 10 mm (zbog manje otpornosti prema insekticidima), na osnovu stvarne biološke potrebe, tj. kada njihova brojnost dostigne ekonomski prag. Smanjenju populacije repičine lisne ose učestvuju prirodni neprijatelji, parazitoidi jaja. Registrovani insekticidi:

1.Decis 2,5EC (a.m. deltametrin), 0,2-0,3l/ha

2.Grom (a.m.lambda cihalotrin), 0,2-0,25l/ha

3.Talstar 10Ec (a.m. bifentrin), 0,1-0,2l/ha