- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA VINOVE LOZE

Kragujevac, 24. maj 2017.

Na teritoriji RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni i zajedno spojeni, pa do faze cvaNa lokaciji Oplenac u periodu od 08.05. ostvareni su uslovi za početak primarne infekcije  plamenjače vinove loze čiji je prouzrokovač gljiva Plasmopara viticola, a 15.05. je istekla primarna inkubacija. Nakon primarne infekcije  počelo je ostvarivanje uslova za sporulaciju.  Sa padavinama koje su u najavi, može se očekivati  prva sekundarna inkubacija.

U narednom periodu očekuje se nestabilno vreme sa kišom,  pa se preporučuje  primena fungicida Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% pre najavljenih padavina kako bi se sprečilo dalje širenje ovog patogena.

Prilikom obilaska feromonskih klopki, uočena je veoma niska brojnost  pepeljastog grožđanog moljca  Lobesia botrana. Na cvastima nisu uočena položena jaja ove štetočine, kao ni piljenje larvi. U zasadima vinove loze uočeno je sporadično prisustvo eriofidnih grinja Eriophyes vitis.

Zbog najave nastabilnog  vremena preporučujemo I primenu fungicida protiv prouzrokovača pepelnice vinove loze Uncinula necator. Za tretman preporučujemo fungicide na bazi sumpora (Kossan WG ili Kumulus DF ili Thiovit Jet 80 WG  u koncentraciji 0,3-0,5%).