- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

ZAŠTITA JABUKE

Novi Sad, 24. maj 2017.

  • Na području Srbije jabuke se nalaze u fazi razvoja plodova, prečnik ploda dostigao veličinu od 20 do 30 mm. 

Strategija zaštite jabuka od prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) zasniva se na sprečavanju primarnih infekcija. Na celom području Srbije period primarnih infekcija je još uvek u toku, odnosno u zasadima jabuka još uvek se registruje  prisustvo askospora u opalom lišću jabuka. Ispražnjenost pseudotecija, u zavisnosti od regiona, kreće se od 30 do 70%.

Sa svakim narednim padavinama postoji rizik od  oslobađanja askospora i ostvarenja infekcija. Trenutni uslovi sa učestalim padavinama, upućuju na neophodnost zaštite jabuke od prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.

Sistem Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Srbije uvek preporučuje preventivnu zaštitu kao najkvalitetniju i najsigurniju i u smislu zaštite jabuka i u smislu odlaganja i sprečavanja rezistencije patogena.

Ukoliko su mere zaštite sprovedene krajem prošle nedelje, pre realizovanih padavina, može se računati da su jabuke još uvek pod zaštitom.

Međutim, ukoliko je izostala preventivna zaštita pre padavina, neophodna je primena fungicida koji imaju povratno delovanje na već ostvarene zaraze. Ovi fungicidi imaju različitu moć delovanja na već ostvarene infekcije odnosno razlikuju se po vremenu kurativnog delovanja - od 24 do 144 časa od ostvarene zaraze. Zbog izrazito lokalnog karaktera padavina u poslednjih nekoliko dana, preporuke potražiti po regionalnim centrima, kako bi se napravio najbolji izbor preparata u odnosu na realizovane uslove.