- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

OZIMI JEČAM

Beograd, 2. novembar 2015.

Nakon obilaska useva ozimog ječma /punkt Padinska Skela, Dobanovci, Ugrinovci i Surčin/ konstatujemo:

  • fenofazu po skali BBCH  12 i 13.

Na punktu Padinska Skela detektovali smo:

  • pojavu pojedinačnih pega na  listu ječma.  Simptomi ukazuju na prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Pregledano je 100 biljaka i na 5 od ukupno pregledanih biljaka na listu imalo prisustvo pojedinačnih pega. Index napada  je 1,6%. Procenat zaražene površine lista /prosek/ je 5%;
  • sporadičnu pojavu lisnih vaši u usevu ječma.

RCBeograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva ječma, biološke osobine Pyrenophora teres i faktore spoljne sedine.