- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZDRAVSTVENO STANJE ULJANE REPICE

Senta, 2. novembar 2015.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Senta (14 BBCH skale - 4 razvijena listova), registrovani su prvi simptomi suve truleži na listovima. Do 18 % biljaka je napadnuto i vide se pojedinačne okrugle fleke. Ova bolest se širi za vreme toplih, vlažnih jeseni a tokom blagih zima pojava i opasnost od bolesti se povećava

Patogen napada usev već u jesenjem periodu sa simptomima na lišću, koji se u povoljnim uslovima  premeštaju na stabljiku i uzrok su  raka stabljike. Phoma umanjuje prinos i do 50% . Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

Dalje pratimo širenje suve truleži na usevima uljane repice.

Registrovane su i štete od pagusenica repine lisne ose u indeksu napada od 13,5 %. Na parcelama gde dosad nije izvršen hemijski tretman treba odrediti brojnost štetočine i ako brojnost pređe prag, izvršiti tretman sa nekim piretroidom.

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci , ili 50 pagusenica na m2 .

  • Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/ha
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
  • Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
  • Talstar 10-EC (bifentrin) 0,15 l/ha