- TRŽIŠTE - /10.03.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.20 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 39.55 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.49 din/kg , pšenica 20.04 din/kg , soja 33.21 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.88 din/kg , pšenica 15.93 din/kg , soja 31.44 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.55 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

Uljana repica - REPIČIN SJAJNIK

Subotica, 18. april 2018.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se usevi uljane repice nalaze u fazi 55-57 BBCH: pojedinačni cvetni pupoljci (glavna cvast) vidljivi, ali još uvek zatvoreni, do pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni.

Pregledom useva uljane repice registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na nivou praga štetnosti.

Preporuka:

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka i  ukoliko se registruje 0,5 do 1 imago repičinog sjajnika po cvasti, primena nekog od registrovanih insekticida na bazi:

· bifentrin Talstar 10 EC/Fobos EC/Futocid EC/Bifenicus  0,15 l/ha;

· deltametrin Decis 2,5 EC/ Futocis EC 2,5/ Konfuzija/Polux  0,2-0,3 l/ha;

· cipermetrin Durbin EW 0,3-0,6 l/ha;

· lamda-cihalotrin Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha;

· hlorpirifos+cipermetrin  Nurelle D/Konzul/ Callifos Super/Savanur EC/Despot 0,75-1 l/ha

Insekticidni tretman sprovesti u večernjim časovima zbog zaštite polinatora.