- TRŽIŠTE - /11.06.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.70 din/kg , pšenica 17.70 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.51 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja 35.18 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.28 din/kg , pšenica 19.10 din/kg , soja 32.79 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.71 din/kg , pšenica 21.39 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA JABUKE - ČAĐAVA KRASTAVOST JABUKE (VENTURIA INAEQUALIS)PEPELNICA JABUKE (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA)JABUČNA PEPELJASTA VAŠ (DYSAPHIS PLANTAGINEA)

Subotica, 26. april 2018.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazama od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65 - 67).

U zasadima je prisutan infektivni potencijal gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis).

Takođe,  zabeleženo je i prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporuka:

Zaštita jabuka od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka zavisi od padavina. Pratiti prognozu vremena i pred najavljene padavine sprovesti tretman nekim od preventivnih preparata na bazi aktivne materije:

  • ditianon Delan 700 WG, Fiesta, Galileo  0,07%  ili
  • mankozeb Mankogal-80, Dizhane M 45, Mankosav 75 WG  0,25%

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke za suzbijanje čađave krastavosti i pepelnice preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije:

  • tebukonazol+fluopiram Luna experience 0,075 %.

Takođe, preporučuje se i mehaničko uklanjanje belih mladara.

Neopohodno je pregledati zasade na prisustvo vaši (Aphididae). Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije flonikamida Teppeki 0,008- 0,014 % nakon cvetanja.