- TRŽIŠTE - /11.06.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.70 din/kg , pšenica 17.70 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.51 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja 35.18 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.28 din/kg , pšenica 19.10 din/kg , soja 32.79 din/kg ; /11.06.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.71 din/kg , pšenica 21.39 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

STANJE U USEVIMA KUKURUZA

Novi Sad, 22. maj 2018.

Na području Vojvodine usevi merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca nalaze se u različitim fazama razvoja lista, od 4 do 9 i više razvijenih listova.

KUKURUZNI PLAMENAC (Ostrinianubilalis)

Kukuruzni plamenac je veoma značajna štetočina za naše područje i poljoprivrednu proizvodnju. Kukuruz je naš dominantan usev po površinama, a i na konačnu zdravstvenu ispravnost kukuruza veliki značaj ima ova štetočina. Suzbijanjem kukuruznog plamenca onemogućava se naseljavanje patogena prouzrokovača truleži na biljkama kukuruza i umanjuje mogućnost prisustva mikotoksina u zrnu kukuruza. Suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele sa kukuruzom, smanjuje se i potencijal štetočine za drugu generaciju.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je:

  • merkantilni kukuruz -10% biljaka sa jajnim leglima
  • semenski kukuruz i kukuruz šećerac-5% biljaka sa jajnim leglima

U usevima kukuruza registruje se prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca.

PREPORUKA

Proizvođačima semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca preporučuje se obilazak useva  i pregled na prisustvo jajnih legala. Na markiranim biljkama u kontinuiranim vremenskim intervalima potrebno je pratiti povećanje brojnosti jajnih legala i promene na njima.

Insekticidni tretman se pozicionira po postizanju pragova štetnosti na početku piljenja larvi nekim od sledećih insekticida: