- TRŽIŠTE - /30.06.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.60 din/kg , pšenica 18.00 din/kg , soja 42.50 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.96 din/kg , pšenica 18.87 din/kg , soja 34.04 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.17 din/kg , pšenica 16.07 din/kg , soja 32.18 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.70 din/kg , pšenica 21.22 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA POSLE BERBE MALINE

Novi Sad, 9. avgust 2019.

Na području Srbije, u zasadima maline sa jednorodnim sortama, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavise od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i obavezna blagovremena zaštita od bolesti i štetočina ukoliko je to neophodno.

Vizuelnim pregledom malinjaka, na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih patogena primena nekog od fungicida:

·        Akord WG (a.m. tebukonazol) u koncetraciji  0,075% ili

·        Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi 0,75l/ha

Takođe, prilikom pregleda, uočeni su simptomi napada grinja, kao i njihovo prisustvo na naličju listova: običnog paučinara (Tetranychus urticae) i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

·        Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) u dozi 0,4 l/ha.

U pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi) i biljnih vaši (Aphididae). Ukoliko se ustanovi prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

·        Karate Zeon, Kozak (a.m lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.