- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

 

CRVENILO KUKURUZA I SETVA PŠENICE

Novi Sad, 5. oktobar 2015.

I tokom ove proizvodne godine, na teritoriji RC Novi Sad, registrovano je prisustvo simptoma crvenila u usevima kukuruza.  Ovu bolest na kukuruzu prouzrokuje stolbur fitoplazma.

Simptomi crvenila

Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade Reptalus panzeri. O prisustvu ove cikade u usevima kukuruza informisali smo vas sredinom juna.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz.

Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice. Pored pšenice i kukuruza i divlji sirak je domaćin ove cikade.

Stolbur fitoplazmu mogu preneti samo prethodno inficirane cikade.

Preporuka: Pšenicu ne sejati  na parcelama na kojima su se ove godine  registrovali  simptomi crvenila na kukuruzu. Na ovaj način može se smanjiti brojnost cikada i umanjiti rizik od  pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.