Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

POJAVA TRULEŽI I PEGAVOSTI PLODOVA JABUKE

Požarevac, 27. avgust 2020.

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama zrenja. Pregledom plodova jabuke, na pojedinim parcelama, gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite zapažena je pojava mrke truleži ploda (prouzrokovač Monilinia fructigena).

Monilinia fructigena je najznačajniji prouzokovač truleži plodova jabučastog voća. Ovaj patogen zaražava plodove naročito u završnim fazama zrenja, i može prouzrokovati velike štete i značajne gubitke. Do infekcije plodova najčešće dolazi na mestu povrede ili oštećenja od insekata, ali se parazit može širiti i putem kontakta zaraženog i zdravog ploda, ili direktnim klijanjem spore. Na zaraženom delu dolazi do tamnjenja, a potom i formiranja jastučastih plodonosnih tela u vidu koncentričnih krugova. Razvojem bolesti ceo plod biva prožet micelijom, a usled smanjenja sadržaja vode, smežurava se i pretvara u mumiju. Takav plod najčešće ostaje u krošnji ili opada i ostaje na zemlju i  predstavlja mesto održavanja patogena, odnosno izvor inokuluma za narednu godinu.

Suzbijanje ovog patogena podrazumeva primenu više mera među kojima su: podizanje zasada na terenima na kojima će biti moguće dobro provetravanje, uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova, suzbijanje insekata u cilju sprečavanja nastanka oštećenja, primena registrovanih fungicida na bazi aktivnih materija boskalid, ciprodinil, trifloksistrobin, i drugih.

U ekstenzivnim zasadima, zapaženo je prisustvo i simptoma čađave mrljavosti i tačkaste zonalne pegavosti prouzrokovane kompleksom patogena. Čađava mrljavost i tačkasta zonalna pegavost su bolesti jabuke koje se najčešće javljaju zajedno iako ih prouzrokuje više različitih vrsta gljiva. Čađavu mrljavost ploda karakterišu simptomi tamnih kružnih mrlja nalik na čađ, dok simptom tačkaste zonalne pegavosti karakteriše veliki broj sitnih malih pega (plodonosnih organa gljive) koje su grupisane na površini zaraženog dela. Ovi patogeni održavaju se u obliku pseudotecija na granama gajenih i divljih drvenastih biljaka koje imaju voštanu prevlaku (jabuka, malina, kupina i drugi) . U proleće, po nastupanju odgovarajućih uslova, askospore se oslobađaju i ostvaruju primarne zaraze.

Mere borbe protiv ovih patogena podrazumevaju uklanjanje alternativnih biljaka domaćina, proređivanje plodova, i suzbijanje fungicidima. Redovnom primenom fungicidnih tretmana za suzbijanje najznačajnijih prouzrokovača bolesti jabuke suzbijaju se i prouzrokovači čađave mrljavosti i tačkaste zonalne pegavosti plodova jabuke.