Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine

 

ZAŠTITA KROMPIRA OD KROMPIROVOG MOLJCA (PHTHORIMAEA OPERCULELLA)

Čačak, 27. avgust 2020.

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga beleži se porast ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica preklapanja leta leptira III i IV generacije. Na ovim lokalitetima u toku je vađenje krompira, a  sa većeg broja parcela krompir je već povađen.

Na manjem broju  parcela, gde krompir nije još povađen postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.  Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira, sprovedu sledeće mere kontrole:

-        Na parcelama gde je cima suva i zemljište bez korova, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem roku uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-        Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja na krtole.

U usevima gde je cima na početku žućenja, a gde se neće skoro vaditi krompir, preporučuju  se  hemijske mere zaštite primenom insekticida: Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Na višim nadmorskim visinima, poput lokaliteta Viča, još uvek na feromonskim klopkama nije registrovan ulov leptira. Na ovim parcelama preporuka je da se ne sprovode hemijske mere zaštite