- TRŽIŠTE - /12.11.2019./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 13.70 din/kg , pšenica 18.50 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /12.11.2019./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.86 din/kg , pšenica 20.26 din/kg , soja 35.49 din/kg ; /12.11.2019./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.25 din/kg , pšenica 16.18 din/kg , soja 33.24 din/kg ; /12.11.2019./ Berza u Parizu: kukuruz 19.24 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА  ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 17.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

Републичка дирекција за робне резерве обавештава сва заинтересована регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике), који имају производњутовне јунади и која су заинтересована за учешће у Јавном позиву за натуралну размену до 17.000 тона меркантилног кукуруза за товну јунад  да се понуде и даље могу достављати.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – за натуралну размену меркантилни кукуруз за товну јунад, на адресу:

 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

11000 Београд, Ул. Дечанска бр.8а

На полеђини коверте обавезно уписати назив произвођача, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за доставу понуда, датум и време отварања приспелих понуда биће накнадно објављен.