SA PAŠNJAKA JEFTINIJA TELAD

 

Stara Planina, 15. april 2011.

 

Odgajivači tovnih rasa goveda u sistemu „krava-tele” u Srbiji imaju na pašnjacima oko 2.000 grla i ovaj vid stočarenja ne dobija podsticaje iz Agrarnog budžeta, kao što je slučaj u okruženju.

Na satanku na Staroj Planini, na imanju Miodraga Lilića Šilje, koji gaji oko 200 krava u tipu simentalca i domaćeg šarenog govečeta i gde je jedini proizvod – tele, usvojili su Nacrt uredbe za podsticaje.

Porodica Lilić ovim vidom stočarstva uspešno ce bavi 20 godina i za celu liniju proizvodnje i čuvanja hrane imaju savremenu mehanizaciju. Oni su uputili poruku Vladi Srbije i stočarima u Srbiji da je ovo najbolji vid korišćenja i čuvanja pašnjaka u brdsko-planinskim predelima.

U pomenutom predlogu uredbe se predlaže da se po jednoj kravi godišnje izdvoji 35.000 dinara, što je znatno manje od iznosa koji dobijaju proizvođači mleka.

Ovi farmeri uglavnom koriste pašnjake i procenjuju da za ovaj uzgoj u Srbiji postoji prostor za oko milion goveda. Ovakav model proizvodnje tovne teladi konačno bi omogućio izvoz kvalitetnog junećeg mesa, čiju kvotu od 10.000 tona ostvarujemo već pet godina, a izvezli smo svega 3.000 tona.

Farmeri očekuju da će se ova uredba naći u proceduri Vlade Srbije do kraja maja, jer su za ovaj vid stočarstva namenjena sredstva u iznosu od 50 miliona dinara.

     (AgroServis)