Saopštenje Zadružnog saveza Srbije

 

BLOKADE HLADNJAČA NA ŠTETU ZADRUGA

Beograd, 12. avgust 2011.

Saopštenje koje je potpisao predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović, povodom blokade hladnjača nezadovoljnih proizvođača maline i kupine, prenosimo u celosti.

„Zadružni savez Srbije kao asocijacija prvenstveno zemljoradničkih zadruga smatra da je  neprihvatljiv metod pritisaka i blokada rada pojedinih subjekata, prvenstveno zemljoradničkih zadruga, jer iste posluju na zadružnim vrednostima i principima, a u skladu sa tržišnim uslovima privređivanja. Ove vrednosti i principi podrazumevaju, između ostalog,  dobrovoljnost članstva i samim tim i dobrovoljno stupanje u proizvodne i ekonomske odnose. Ove blokade ugrožavaju poslovanje i rad zemljoradničkih zadruga i zadružne svojine – ustavne kategorije.

Zemljoradničke zadruge kao i svi subjekti blagovremeno su u skladu sa propisanim uslovima prijavili svoja otkupna mesta na kojima su jasno istakle uslove pod kojima se vrši kupovina i sistem plaćanja poljoprivrednih proizvoda iz delokruga rada zemljoradničkih zadruga. U istaknutim uslovima posebno se ukazuje da je otkupna cena akontaciona i da se konačan obračun i raspodela dobiti sa zadrugarima vrši po okončanju celokupnog procesa proizvodnje i plasmana,a u skladu sa zadružnim vrednostima i principima.

Posebno je neprihvatljiva blokada Zemljoradničke zadruge «Pecka» koja je  u svom dosadašnjem poslovanju jedna od zemljoradničkih zadruga koja najdoslednije poštuje zadružne vrednosti i principe u svom poslovanju.U jeku kupovine voća ova zemljoradnička zadruga permanentno prati kretanje na tržištu i u skladu sa tim kretanjima određuje akontacione cene.

 Takođe je neprihvatljivo da ovu Zemljoradničku zadrugu blokiraju i pojedini zemljoradnici koji su joj istovremeno i najveći dužnici, a po osnovu povučenih reprodukcionih materijala sa kojima su beskamatno organizovali tehnološki proces proizvodnje.

O značaju ove Zemljoradničke zadruge najbolje govore njeni rezultati poslovanja, a posebno i činjenica da zahvaljujući ovoj Zemljoradničkoj zadruzi naseljeno mesto Pecka je jedno od retkih sela u Srbiji koje je povećalo broj stanovnika u poslednjih deset godina. Od ukupnog broja stanovnika ovog sela njih 1/5 radi u Zemljoradničkoj zadruzi, a od njihovog rada se izdržavaju ostali ukućani ovog sela. Najbolji pokazatelj značaja ove Zemljoradničke zadruge za stanovništvo i lokalnu samoupravu je devizni prihod koji se ostvaruje od izvoza voća i prerađevina od voća, koji može biti ugrožen ukoliko se ne omogući normalan rad i funkcionisanje ove Zadruge, odnosno ispoštuje slobodno kretanje ljudi i roba” – kaže se u saopštenju.