- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

Semenska pšenica

 

KVALITETNA SORTA PREDUSLOV ZA DOBAR PRINOS

Novi Sad, 27. septembar 2018.

Izvor: Agrolist, Jelena Kantar, mast. ekon

  • Nakon brojnih ogleda, kako u inostranstvu tako i u našoj zemlji, i potvrde vrhunskih karakteristika, prisutupa se umnožavanju sorti pšenice i ječma kompanija Limagrain, KWS i Caussade, koju distribuira "Savacoop".

Osnova uspešne proizvodnje pšenice je kvalitetna sorta. Tek uz ostale agrotehničke mere  i odgovarajuće klimatske i zemljišne uslove sorta će pokazati svoj puni potencijal. Nakon višegodišnje mreže ogleda u kojima se ocenjuju karakteristike i potencijali, sorte semenske pšenice i ječma kompanija Limagrain, KWS i Caussade dolaze u našu zemlju.

Kada seme dođe u Srbiju, najpre se postavljaju predregistracioni ogledi koji traju dve godine. Ukoliko sorta zadovolji kompanijske kriterijume, tek tada ulazi u dvogodišnje ispitivanje Ministarstva poljoprivrede, i ukoliko pokaže rezultate bolje od standardnih sorti, može se upisati u registar koji vodi Ministarstvo poljoprivrede - sortnu listu.

Nakon toga sorte, koje su registrovane, potrebno je umnožiti. Semenskoj proizvodnji potrebno je posvetiti veliku pažnju. To uključuje i kontrolu svih segmenata tehnologije gajenja koji utiču na prinos i kvalitet zrna. Za semensku proizvodnju u Savacoop-u zadužena su dva agronoma, Marija Pijetlović i Elena Brezina. Obe sa dugogodišnjim iskustvom u semenskoj proizvodnji, odabiraju parcele, prate zaštitu pšenice i ječma i kontrolišu tretman semena u doradnim centrima.

Za semensku proizvodnju strnih žita najpogodnija su plodna zemljišta sa kojih su skinuti ranostasni usevi koji parcelu ostavljaju bez korova. Najbolji predusevi za pšenicu su leguminoze - grašak, grahorica, soja i krompir. Momenat setve izuzetno je važan jer bi trebalo da obezbedi biljci neophodno vreme za ukorenjavanje i bokorenje. To bi trebalo da joj omogući bolje prezimljavanje u uslovima oštrih zima. U Srbiji je optimalno vreme za setvu od 1. do 25. oktobra. Sejalice bi trebalo da budu precizne, da obezbede ravnomernu dubinu i gustinu setve koja bi trebalo da bude prilagođena specifičnostima sorte.

Nakon nicanja Marija Pijetlović i Elena Brezina proveravaju da li je biljka zdrava i da li na parceli ima korova. Ukoliko postoje bilo kakva odstupanja od standarda, savetodavni tim predlaže tretman pesticidima, biostimulatorima ili pak đubrenjem. Pored ovih vanrednih mera, pšenica se redovno prihranjuje i tretira pesticidima, prevashodno fungicidima i herbicidima. Prvi tretman i prihrana sprovodi se u rano proleće, a drugi tretman i prihrana na početku cvetanja pšenice. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti sprečavanju ranog poleganja pšenice zbog velike gustine. Ukoliko do poleganja pšenice dođe pre faze nalivanja zrna ostvaruju se značajno niži prinosi. Zato agronomi Savacoop-a savetuju da birate sorte koje su otporne na poleganje.

Pravovremena žetva važna je koliko i pravovremena setva. Nakon žetve, pšenica bi trebalo da se brzo transportuje do doradnog centra, gde se seme analizira. Nakon analiza kojima se utvrđuju čistoća, vlaga i klijavost semena, doradni centri tretitaju seme fungicidima Yunta Quatro i Peridiam active.

Tretirano seme pšenice usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja, i na taj način produžena je zaštita semena, kako od bolesti koje se prenose zemljištem i semenom, tako i od insekata tokom prvog dela vegetacije.

U Srbiji je tehnološki kvalitet semena još uvek u drugom planu u odnosu na prinos. Ipak, pored prinosa kao kriterijuma za odabir sorte, savetujemo vam da obratite pažnju i na otpornost na poleganje i bolesti. Sorta koja poseduje sve ove tri karakteristike uz, naravno, pravilnu tehnologiju gajenja, daće željene rezultate u proizvodnji.