- TRŽIŠTE - /18.07.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 16.50 din/kg , soja 39.50 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.85 din/kg , pšenica 18.41 din/kg , soja 31.37 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.65 din/kg , pšenica 17.59 din/kg , soja 29.11 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.22 din/kg , pšenica 21.96 din/kg , soja - ;

SRBIJA MEĐU 10 NAJVEĆIH IZVOZNIKA ŽITARICA U SVETU

 

Beograd, 16. novembar 2017.

Izvor: Politika

  • U izvozu kukuruza Srbija je na osmom mestu, dok je u izvozu pšenice na desetom, a u pogledu prinosa pšenice po hektaru je na visokom drugom mestu

 Srbija kotira među 10 najvećih izvoznika žitarica na svetu u periodu od ekonomske 2014/15. do 2016/17. godine, prema analizi Udruženja Žita Srbije urađenoj na osnovu podataka Ministarstva za poljoprivredu SAD (USDA).

U izvozu kukuruza Srbija je na osmom mestu, dok je u izvozu pšenice na desetom, a u pogledu prinosa po hektaru je na visokom drugom mestu kada je u pitanju pšenica, odmah iza proseka Evropske unije, i na petom mestu u prinosu kukuruza po hektaru.

Udruženje Žita Srbije je ovu analizu prezentovalo na najvećem svetskom forumu u oblasti proizvodnje i trgovine žitaricama i uljaricama „Global Grain”, koji se održava u Ženevi od 14. do 16. novembra, a na kojoj učestvuje uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO).

Podaci, koje je učesnicima konferencije prezentovala Sunčica Savović, sekretar Udruženja Žita Srbije, privukli su veliku pažnju kompanija iz EU, ali i kompanija sa drugih kontinenata, koje su potencijalni uvoznici ratarskih kultura iz Srbije, navodi se u zajedničkom saopštenju Udruženja Žita i FAO.

Pored podataka o količinama i kvalitetu proizvodnje pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i uljane repice u Srbiji, ona je na konferenciji predstavila i izvozne kapacitete naše zemlje i ključna tržišta na kojima se ove kulture plasiraju.

„Brojne su prednosti naše zemlje kada je u pitanju trgovina i izvoz žitarica i uljarica - počev od proizvodnje isključivo non-GMO kultura do mogućnosti transporta od Crnog mora do Severnog mora Panevropskim koridorom VII”, rekla je Savović.

Međutim, da bi se obezbedila veća efikasnost izvozne logistike, potrebne su dodatne investicije u povezivanje rečnog, drumskog i železničkog saobraćaja, proširenje lučkih kapaciteta i izgradnju novih silosa, prvenstveno na Dunavu, kao i modernizaciju naše rečne flote, ukazala je ona.

Na „Global Grain” konferenciji učestvuje više od 1.200 predstavnika 550 kompanija iz celog sveta, koji imaju priliku da čuju najnovije trendove i izazove u ovoj industriji, na panel diskusijama kao što je „Forum zemalja crnomorskog basena”, radionici „Upravljanje rizikom” i brojnim prezentacijama koje pokrivaju goruće teme i pitanja iz oblasti proizvodnje, trgovine, izvoza, logistike i kretanja cena žitarica i uljarica na regionalnim i svetskom tržištu.

Učešće i prezentacija Udruženja Žita Srbije na tom skupu realizovani su u okviru projekta „Unapređenje izvoza žitarica i uljarica”, koji u Srbiji sprovode UN FAO i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). (Tanjug)