Srbiji potreban zakon o hrani za životinje

 

TRŽIŠTE ODAVNO NEUREĐENO

Inicijativu za hitno utvrđivanje Predloga i donošenje zakona o hrani za životinje pokrenuo je Upravni odbor PKS još juna 2006. godine.

Novi Sad, 14. Juli 2011.g.

U Srbiji je potrebno što pre doneti zakon o hrani za životinje. To je zaključeno za okrugilim  stolom, vođenim u Novom Sadu, koji je organizovao Istraživačkli centar ,,Feed-to-Food'' Instituta za prehrambene tehnologije. Tema rasprave vođene za Okruglim stolom bila je ,,Bolji propisi i samokontrola hrane za životinje''. Kako je rečeno, cilj sastanka bio je upoznavanje privrednika (prisustvovalo ih je oko 60) sa našim propisima i informisanje o njihovoj usaglašenosti sa propisima iz ove oblasti sa zemljama EU.

Jedan od najvažnijih razloga za donošenje ovog propisa je uređenje tržišta u ovoj oblasti. To znači i sprečavanje razvoja i suzbijanje sive ekonomije i njenog uticaja na ukupni privredni razvoj Srbije, istakla je za okruglim stolom  samostalna savetnica u Privrednoj komori Srbije (PKS) Jasna Stevanović.

,,Prema zvaničnim informacijama Republičkog zavoda za statistiku, ukupna proizvodnja hrane za životinje u 2008. godini iznosila je 824.000 tona, a njena vrednost je bila 400 miliona evra. Međutim, proizvođači hrane za životinje ističu da je u Srbiji te godine potrošeno više od 2,5 miliona tona hrane za životinje, što znači da oko 1,7 miliona tona nije statistički obuhvaćeno.  Zvanične procene su da je u 2010. godini proizvedeno oko 834.212 tona hrane za životinje, dok je statistički broj životinja bio manji nego 2008. godine, što govori između ostalog o jačanju sivog tržišta u ovoj oblasti. Preporuka je da poljoprivreda mora proizvoditi više i bolje, a budući  zakon će da pruža pravnu sigurnost privrednicima'', naglasila je Jasna Stevanović.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju PKS Milan Prostran je istakao da je inicijativu za hitno utvrđivanje Predloga i donošenja zakona o hrani za životinje pokrenuo Upravni odbor PKS, juna 2006. godine. Posebnu pažnju o značaju za donošenje ovog zakona privuklo je i izlaganje Vitomira Čupića sa fakulteta Veterinarske medicine u Beogradu.