ŠTETOČINE I PATOGENI NAPADAJU OZIME USEVE

 

Novi Sad, 12.11.2021.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja

  • Osim lisnih vaši i cikada, u usevima ječma registrovana je i pojava mrežaste i sočivaste pegavosti. Stručnjaci ne preporučuju primenu hemijskih sredstava, za sada.

Na području delovanja RC Sombor usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi dva do tri lista razvijeno. Usevi pšenice posejani u ranijim rokovima setve se nalaze u fenofazi dva lista razvijena; u ovom regionu setva pšenice još uvek je u toku, navodi se na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Vizuelnim pregledom useva strnih žita na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) - na jedan do tri odsto biljaka;
  • cikada (Cicadelidae) - na tri do četiri odsto biljaka.  

Ovi štetni organizmi svojom ishranom nanose kako direktne štete sisanjem biljnih sokova, tako i indirektne štete koje su mnogo značajnije, a ogledaju se u sposobnosti prenošenja fitopatogenih virusa. Do najvećih šteta za usev dolazi ako se transmisija virusa dešava u početnim fazama porasta biljaka.

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10 odsto biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada.

Sočivasta i mrežasta pegavost ječma

Pored prisustva štetočina, u usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma sledećih patogena, na veoma niskom procentu biljaka:

  • mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres);
  • sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Na primer, kako smo ranije pisali, kod mrežaste pegavosti na listu nastaju tamnobraon pruge, paralelne s krajevima, a između lista nastaju poprečne nekroze, što daje mrežast izgled napadnutom delu biljke.

Za sada se hemijske mere zaštite u usevima strnih žita ne preporučuju ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju praćenja prisustva štetnih organizama. RC Sombor i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja kao i prisustva štetočina u usevima ozimih strnih žita. ---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---