- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

STOČARSTVO SRBIJE BEZ STRATEGIJE

 

Broj stoke u Srbiji u poslednje dve decenije opadao je po godišnjoj stopi od tri do četiri odsto. Proizvodnja mesa pala je sa 600.000 na 457.000 tona, a godišnja potrošnja po stanovniku sa 65 na 34 kilograma.                                

Stočarstvo u Srbiji, i pored izuzetno povoljnih prirodnih uslova, u velikoj je krizi. Broj stoke u periodu u poslednje dve decenije opadao je po stopi od tri do četiri odsto godišnje. Pala je proizvodnja mesa sa 600.000 tona na oko 457.000 tona, a smanjena je potrošnja mesa sa oko 65 kilograma godišnje po stanovniku na samo 34 kilograma! Osnovni faktori pomenutih kretanja nalaze se u nerešenom pitanju finansiranja ove važne kapitalno intenzivne delatnosti poljoprivrede, gubitku tržišta, kako domaćeg tako i u izvozu, i odsustva bilo kakvih strateških rešenja koja bi doprinela da se nepovoljna kretanja u stočarstvu zaustave.

Na početku 2010. godine broj goveda je manji za 6,4 odsto u odnosu na isti period 2009. godine, odnosno za 63.962 grla, kaže saradnik u Centru za naučno-istraživački rad Privredne komore Srbije Vojislav Stanković. U isto vreme manji je broj krava i steonih junica za 4,1 odsto ili za 25.169 grla. On dalje navodi da je broj svinja manji za 3,9 odsto ili za 142.262 grla, pa sad u oborima ima ukupno 3.488.738 grla. Broj krmača i suprasnih nazimica manji je za 0,3 odsto, pa je u 2010. godini bilo 519.119 grla. Na početku 2010. godine bilo je i 1.475.395 ovaca, što je manje za 1,9 odsto u odnosu na vreme od godinu dana ranije. Kada je reč o živini, u 2010. godini bilo je 20.156.110 komada, uz registrovan godišnji pad od 11,7 odsto.

Posmatrano dugoročno, posebno uz odnosu na prosek 1988-1990. godina, broj goveda manji je za 20,2 odsto, svinja za 22,5 odsto, ovaca za 26 odsto i živine za 22,7 odsto. Najnepovoljnija situacija, po rečima Stankovića, je kod priplodne stoke. Broj krava i steonih junica na početku ove godine manji je za 28 odsto u odnosu na 1991. godinu, a krmača i suprasnih nzimica čak za 60,8 odsto. Ova nepovoljna kretanja ukazuju da se mora hitno reagovati, ističe Stanković, kako bi se zaustavio dalji pad i dalja devastacija stočnog fonda. Rezultat ovakvog stanja u stočarstvu je njegovo učešće u ukupnoj verdnosti ostvarene poljoprivredne proizvodnje od 30 odsto, uz broj uslovnih grla po hektaru obradivih površina od 0,33.

Dakle, na potezu su kreatori poljoprivredne politike koji vanrednim merama moraju da intervenišu u ovoj dealtnosti poljoprivredne proizvodnje. Stočarstvo u strukturi poljoprivrede Srbije i njene politike mora da dobije svoje mesto koje se prevashodno ogleda u procesu valorizacije radnih i proizvodnih potencijala, realizaciji veće dobiti (po grlu stoke, hektaru i po zaposlenom), u održavanju i poboljšanju plodnosti zemljišta, u ukupnoj intenzifikaciji i jačanju izvozne orijentacije agroindustrijske proizvodnje. (AgroServis)