- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

Tovno govedarstvo

 

NOVI ODGAJIVAČI I RASE MOGU OSTVARITI IZVOZ UZ KORIŠĆENJE PAŠNJAKA

Beograd, 23. oktobar 2017.

Uspešni odgajivači tovnih rasa iz Srbije sutra kreću u posetu farmama koje se bave ovim poslom u Hrvatskoj. Na ovoj dvodnevnoj stručnoj ekskurziji oni će posetiti više gazdinstava u okolini Slavonskog Broda, Kutine i Bjelovara. Među našim odgajivačima tovnih rasa goveda poseban interes vlada za saznanje o merama kojima Hrvatska pomaže ovu granu stočarstva i koje rezultate te mere daju, s obzirom da je tamo na listi rasa u sistemu „krava-tele” i simentalsko goveče, što u Srbiji nije slučaj.

U Hrvatskoj se kao tovno goveče, pored simentalske rase, gaji hereford, šarole i angus, a odnedavno i najstarija tovna rasa salers. Predsednik Udruženja „Salers- Hrvatska” dipl. ing. Mirko Devčić za „AgroAervis plus” kaže da će rasa salers postati sve interesantnija za celu jugoistočnu Evropu, jer je reč o visokokvalitetnoj rasi, koju odlikuje lako držanje i kvalitetno meso.

-         Potražnja za kvalitetnim visokostandardizovanim goveđim mesom raste sve više i otvorene su mogućnosti ugovaranja plasmana utovljenih grla, kao i prodaja rashlađenih polutki – kaže Devčić i dodaje da je to šansa da se u ovo gajenje preusmere i vlasnici mlečnih farmi.

Trenutno u Srbiji na gazdinstvima farmera nalazi se oko 2.000  rasplodnih umatičenih tovnih grla, a najveća farma hereforda u čistoj rasi je u Ečkoj, odakle su potekli i priplodni bikovi za farme u Čačku, Vračevom Gaju, Šajkašu, Negotinu, Perlezu, Miloševu, kao i za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

-         Za dalji razvoj tovnog govedarstva u našoj zemlji, a osnovu čini sistem „krava-tele” i presudno je rešavanje statusa pašnjaka i dugoročan zakup državnih oranica za dopunsku prihranu – kaže Adam Bugar iz Ečke, vlasnik najveće farme hereforda u Srbiji. - Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo tu potrebu stočara i zbog toga nije jasno zbog čega lokalne uprave u mnogim opštinama sprečavaju dugoročan zakup zemlje i besplatno korišćenje pašnjaka, što nalaže Zakon o pašnjacima – tvrdi Bugar i napominje da bez širokog zahvata u tovnom govedarstvu od najavljenog izvoza junetine u Kinu i Tursku neće biti ništa.