Товно говедарство у Србији

 

МОГУЋ ТОВ 225.000 ГРЛА

Чедомир Кецо

Осцилације у продаји живе јунади, поготово за извоз, циклично доносе много већу понуду утовљене јунади и то утиче на смањење това и економску стабилност фармера, који, не ретко, и одустају од овог посла. Више се не може са сигурношћу тврдити да се овим послом у Србији бави 16.000 газдинстава, као и да сточарство са 30% вредности учествује у укупном производу пољопривреде који се креће од 4 до 5 млрд $ са агроиндустријом.

Кланице годишње преузимају за различите потребе око 80.000 јунади, а домаћинства потроше у просеку 4,5 кг јунећег меса по глави становника. Цена јунећег меса у Србији је на 71. месту међу 103 земаља у свету, и износи око 7,00 $/кг.

Навике у потрошњи јунећег меса међу становништвом у Србији су слабе, па је и понуда кланичара сведена на пар килограма у мањим месницама.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са низом подстицајних и бесповратним новцем датим сточарима учествује у развоју ове гране – посебно говедарства. Изузетну подршку имају сточари који се баве узгојем квалитетних товних раса – добијају премију од 40.000 динара, а могу се купити и приплодна грла уз учешће даваоца до износа од три милиона динара. За утовљену јунад газдинства добијају 20.000 динара, а услов је да утовљено грло преузме кланица или извозник.

Међутим, товно говедарство има, готово, сталне осцилације у обиму производње, понуде и цена. То су фактори који у односу на дужину производње значајно утичу на рационалност у овом послу. Ако се фармер, опредељен за тов или производњу товног подмладка, определи за квалитетне расе, то је добро полазиште на путу до профита. Пет репродукционих центара товних раса у Србији су тренутно најбољи доказ да је Србија на добром путу потпуно новог концепта у овом делу сточарске производње. Сада имамо шансу да укрштањем раса дођемо до новог квалитета у понуди јунећег меса.

У Србији се гаји око 470.000 крава старијих од 24 месеца. Ова грла су, дакле, у репродуктивној фази и сточари могу сваке године да очекују око 450.000 телади. По правилу, половина укупног телења су мушка грла, дакле, за тов имамо сваке године најмање 225.000 грла. Када се анализира извоз јунади, онда је јасно зашто су наши товљачи на мукама. У последње две године успели смо да извеземо 28.000-30.000 јунади. Сва остала понуда завршила је код накупаца, прекупаца и домаћих кланичара. Било је и увоза телади из Румуније. Према непотпуним подацима, на имањима сточара тренутно се налази 67.848 телади млађих од шест месеци, а старијих од годину дана 63.301. У тову је око 29.749 јунади.

Задружни савез Србије

ПОТРЕБНА ЈЕ УПРАВА ЗА СТОЧАРСТВО

Удружење „Агропрофит” подржава предлог Задружног савеза Србије да се у Министарству формира Управа за сточарство. Наиме, у ЗСС сагледавајући и анализирајући све факторе како природне, тако и друштвено-економске дошли су до закључка да је у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потребно формирати Управу за сточарство.

„У циљу унапређења сточарске производње, Управа за сточарство би требало између осталог, да: усклађује прописе Републике Србије са законодавством ЕУ у овој области, предлаже и спроводи прописе на тржишту сточарских производа, на спровођењу зоотехниких мера и конципирању правила за удруживање произвођача. Такође, требало би да прати стање на тржишту сточарских производа и у складу са тим предлаже и спроводи мере организације тржишта у секторима говедарства, свињарства, овчарства, козарства, живинарства, пчеларства, рибарства и узгоја копитара, да учествује у изради стратегија и прописа уобласти сточарства, пољопривреде и руралног развоја,да обавља послове и израђује предлоге прописа из подручја зоотехнике, узгоја и трговине животињама и њиховим генетским материјалом, да прати и учествује у спровођењу узгојних програма, као и програма селекције и имплементације нових биотехнологија, да прати спровођење програма очувања изворних и заштићених раса домаћих животиња, као и да управља банком гена домаћих животиња.

Управа за сточарство би обављала и послове: сарадње са научним институцијама у циљу едукације произвођача за спровођење зоотехничких мера, израде прописа који се односе на заштиту здравља, добробит животиња и репродукцију у сточарској производњи, као и давања сагласности за бављење узгојем, увозом и извозом гајених животиња. Поред учешћа у изради прописа на националном нивоу, Управа за сточарство би требало да сарађује са европским институцијама и учествује на међународним пројекатима из свог делокруга, да се бави израдом стручних публикација, организацијом манифестација и стручних скупова у циљу промовисања сточарства”, наводи се у предлогу Задружног савеза Србије.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---