- TRŽIŠTE - /08.10.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 14.20 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 36.50 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.89 din/kg , pšenica 19.49 din/kg , soja 32.98 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.15 din/kg , pšenica 18.16 din/kg , soja 29.07 din/kg ; /08.10.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.62 din/kg , pšenica 24.09 din/kg , soja - ;

TRITIKALE U ISHRANI STOKE U POREĐENJU SA DRUGIM ŽITARICAMA

 

Novi Sad, 25. april 2018.

Izvor: Agroklub

  • Sadržaj hranljivih materija u ovom hranivu je dosta varijabilan, što zavisi od sorte i uslova pod kojima se proizvodnja odvija.

Kada je reč o ishrani stoke, kukuruz je najvažniji i najviše korišćen. Međutim, u zavisnosti od cene kukuruza i ostalih proteinskih i energetskih hraniva, kao i sintetičkih aminokiselina, u ishranu se uključuju i ječam pšenica. Međutim, u poslednjih 15 godina u proizvodnji se sve više širi tritikale, koji je dobijen ukrštanjem pšenice i raži.

Daje prinose koji nadmašuju raž

Tritikale je u svetu poznat više od jednog veka, ali na većim površinama počinje da se gaji tek od 60-tih godina prošlog veka. Gaji se u severnim krajevima, u kojima ne uspeva kukuruz, kao i na slabijim, kiselim zemljištima i u ekstremnim klimatskim uslovima, gde daje prinose koji nadmašuju prinose raži. Ipak, gajenje ove kulture do sada se nije značajno proširilo.

Sadržaj hranljivih materija je varijabilan

Sadržaj hranljivih materija u ovom hranivu je dosta varijabilan, što zavisi od sorte i uslova pod kojima se proizvodnja odvija. "U poređenju sa kukuruzom, tritikale sadrži više proteina i sirovih vlakana, a manje ulja, te zbog toga ima manju energetsku vrednost. U poređenju sa pšenicom, sadžaj proteina i masti je približno isti, ali je sdaržaj energije manji, što ukazuje na izmenjen ugljeni hidratni sastav", objašnjava Gordana Olajić iz PSSS Kikinda.

Tabela 1. Uporedni sastav i hranljiva vrednost kukuruza, ječma i pšenice