- TRŽIŠTE - /30.06.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.60 din/kg , pšenica 18.00 din/kg , soja 42.50 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.96 din/kg , pšenica 18.87 din/kg , soja 34.04 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 13.17 din/kg , pšenica 16.07 din/kg , soja 32.18 din/kg ; /30.06.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.70 din/kg , pšenica 21.22 din/kg , soja - ;

UMESTO IZVOZA U TURSKU, RAZMENA JUNADI ZA KUKURUZ

 

Beograd, 11. septembar 2019.

Izvor: Politika

  • Srbija izašla s ponudom, stočari traže da se produži rok za prijavu i izmene neki od uslova javnog poziva

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za prikupljanje zahteva za razmenu 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Država se na ovaj potez odlučila zbog nezadovoljstva proizvođača budući da je izvoz junetine za Tursku u prekidu od početka ove godine i još nije poznato kada bi tačno mogle da krenu prve isporuke. Razmena važi za registrovane poljoprivredne proizvođače koji će, prema najavama, moći da dobiju 17 kilograma merkatilnog kukuruza za kilogram tovne junadi, što je veća količina nego u ranijoj ponudi kojom proizvođači nisu bili zadovoljni.

Kako se navodi u javnom pozivu, kvalitet tovne junadi koju direkcija prima na osnovu ove robne razmene treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, telesne mase najmanje 400 kilograma. Minimalan uslov je da proizvođač, u trenutku prijavljivanja na javni poziv, ima najmanje pet grla. Proizvođači će kukuruz moći da preuzmu odmah po isporuci junadi u odabrane klanice (Industrija mesa „Matijević”, „Alf promet” iz Kaća, „Zmajevac” iz Iriga i „Turković” iz Sjenice). Ove klanice će prerađivati meso po nalogu Direkcije za robne rezerve. Napominje se, takođe, da će proizvođači snositi troškove transporta kako junadi, tako i kukuruza. Rok za prijavu je 13. septembar, a za realizaciju razmene 30. septembar. Kako se napominje, neće biti razmatrani zahtevi proizvođača s kojima je direkcija u sporu, ili su u blokadi u ovoj godini, imaju neizmirene obaveze i dug prema direkciji ili nisu dostavili sredstva obezbeđenja po različitim ugovornim obavezama. Prednost prilikom izbora imaće oni proizvođači koji poseduju veći stočni fond.

Udruženje „Agroprofit” iz Novog Sada, u čijem sastavu je Proizvodna grupa odgajivača i tovljača tovnih rasa, uputilo je juče Direkciji za robne rezerve predlog za izmenu nekih od uslova javnog poziva. Sugerišu da u pozivu treba navesti obavezu da će junad biti razmenjena za kukuruz iz prošlogodišnjeg, a ne ovogodišnjeg roda, a za njih je sporno i to što troškove transporta od farme do klanice snose proizvođači, a ne klanice. Smatraju i da treba dozvoliti prodaju preuzetog kukuruza, što se trenutno izričito zabranjuje. Prema informacijama objavljenim na sajtu „Agroservis”, proizvođači traže da se na spisak dodaju još dve klanice („Divci” i „Kosanović”) koje su bliže za transport junadi za proizvođače iz Šumadije, Pomoravlja, Podrinja i Mačve.

– Smatramo da je rok za realizaciju robne razmene i slanje prijava kratak i da ga treba produžiti. Iz javnog poziva potrebno je isključiti sve suvišne potvrde i uverenja koje već postoje u bazi podataka Uprave za veterinu i Trezora – navodi se u saopštenju i dodaje da nije korektno da se prednost u javnom pozivu daje proizvođačima s većim stočnim fondom kada se zna da je prosečna veličina tovilišta junadi u Srbiji šest grla. Članovi ovog udruženja trenutno na raspolaganju imaju 2.600 utovljenih junadi.