Влада Србије

 

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

,,Службени гласник РСˮ, број 17/19 од 14. марта 2019. године

Документ можете погледати ОВДЕ: file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf