„VODE VOJVODINE” KONAČNO U AKCIJI

 

Novi Sad, 4. april 2011.

Prošla kišna godina, izgleda, nije bila dovoljna opomena da se po hitnom postupku otklone uzroci zadržavanja vode na njivama i to, pre svega, u Banatu. Kada je samo u opštini Nova Crnja vodeno ogledalo pokrilo 12.000 hektara oranica, dat je znak za uzbunu „Vodama Vojvodine”.

U kanalsku mrežu - pročišćavanje nije ulagano 30 godina, pa najavljena izdvajanja 450 miliona dinara i nisu za hvalu. Od ovih sredstava 130 miliona biće investirano u opštinu Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Zrenjanin i Kikindu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu izdvojiće 314 miliona dinara, od toga za glavni kanal „Itebej - Nova Crnja”, dug skoro devet kilometara, oko 20 miliona dinara i tu radi osam moćnih bagera.

Funkcionisanje JVP „Vode Vojvodine”, o kome jednom godišnje raspravlja Skupština AP Vojvodine, je najslabija karika u agrarnom lancu Pokrajine, na čije odluke i kada se radi o odvodnjavanju nemaju uticaj korisnici i finansijeri usluga. Jedino rešenje u sadašnjoj organizovanosti je formiranje Saveta korisnika usluga sa područja Vojvodine, da bi se povećao uticaj. Ovo telo imalo bi zadatak da ukazuje na krizne tačke, planirane poslove vodoprivrede, cenu usluga... – čuli smo od nezadovoljnih ratara u Banatu.

Udruženja poljoprivrednika su se do sada oglašavala povodom ovih pitanja samo da bi pojedincima bilo odloženo plaćanje odvodnjavanja ili da dobiju člana u Upravnom odboru u „Vodama Vojvodine”, za čega ne postoji zakonski osnov.

List "Moje Gazdinstvo" će pomoći osnivanje pomenutog Saveta kao udruženja korisnika i staviti na uvid zainteresovanima sve primedbe dobijene od poljoprivrednika, koje se odnose na uslugu odvodnjavanja.

U Vojvodini postoje svi uslovi da vodoprivreda funkcioniše prema potrebama poljoprivrednika, jer su odlukom Vlade Vojvodine ova preduzeća sačuvana od privatizacije, koju je planirala Agencija za privatizaciju, a čime bi se ugrozila i odbrana od poplava u Vojvodini.(AgroServis)