PREGLED CENA ŽITARICA

 

23.07.2021.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

22.07.2021.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

Позив на информативну ИПАРД радионицу

 

Београд, 22.07.2021.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељење за управљање ИПАРД програмом и Управа за аграрна плаћања позивају заинтересована  привредна друштва и предузетнике, који се баве пружањем консултантских услуга, израдом пословних/бизнис планова, пројеката и техничке документације, да присуствују инфомативној радионици

Лежимир

 

БУДУЋНОСТ СРПСКОГ ТУРИЗМА

Сремска Митровица, 21. јул 2021.

У наставку раније започетесерије обилазакаод стране Агенције за рурални развоји Туристичке Организације Града Сремска Митровица, нашли су се сеоска туристичка домаћинства Кућа за одмор "Каралић" и "Лежимирска капија" у Лежимиру.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

21.07.2021.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

20.07.2021.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

PREGLED CENA ŽITARICA

 

19.07.2021.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

Poslovnost fabrike stočne hrane u UBM

 

NOVA VAKUMIRANA HRANIVA ZA GOVEDA

Novi Sad, 16.07.2021.

Kompanija UBM GRUPA iz Mađarske ubrzo će se pojaviti sa novom ponudom hraniva za preživare upakovanim u vakumirane vreće od 30 kg. Eksperti ovog industrijskog giganta pripremili su smeše koje sadrže kvalitetni silažni kukuruz i razne koncentrate, kao i ostatke iz proizvodnje šećera i piva.

Влада Републике Србије

 

На основу члана 61а став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 69 од 9. јула 2021. године)

Уредбу погледајте у ПРИЛОГУ.

НЕДИМОВИЋ: ЗАБРАНИЛИ СМО УВОЗ МЛЕКА ИЗ ГРАДАЧЦА, РЕШИЋЕМО ПРОБЛЕМ С ПАРАДАЈЗОМ

 

Београд, 16.07.2021.

Tanjug    

  • Од јутрос је забрањен увоз у Србију млека робне марке "Пилос", млекаре "МИ 99" из Градачца, у Босни и Херцеговини, и то због неодговарајућег квалитета, изјавио је министар пољопривреде Бранислав Недимовић.

"На основу лабораторијских анализа утрврдили смо да квалитет млека није одговарајући и забранили увоз. Они су озбиљан извозник млека у Србију и оно се налази најчешће у великим трговинским ланцима, неки дан је била прича у Лидлу, а ја мислим да га има и у Мерактору и неким другим трговинама", рекао је министар гостујући на ТВ Прва.