Јачање капацитета Републике Србије за прихватање фондова ЕУ у области руралног развоја у претприступном периоду

GRB SRBIJE

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде др Саша Драгин отворио је конференцију „Јачање капацитета Србије за прихватање фондова ЕУ у области руралног развоја у претприступном периоду“ дана 07. децембра 2010. године у оквиру twinningпројекта ЕУ посвећеном руралном развоју у Србији, у Палати Србије.

 

Присутнима су се на конференцији поред представника Министарства пољопривреде обратили и Andrew Heady - представник ЕУ делегације у Србији, Franz Fischle - бивши комесар за пољопривреду и рурални развој Европске комисије, Kaj Mortensen - бивши директор IPARD одељења Генералног директората за пољопривреду Европске комисије и Theodor Weber - начелник Сектора за пољопривредну политику у Баварском Министарству за храну, пољопривреду и шумарство.

 

Основни циљ конференције je указивање на значај политике руралног развоја у Србији са посебним освртом на изазове и могућности за српску пољопривреду на њеном путу ка заједничкој пољопривредној политици ЕУ. Посебна пажња је усмерена на фондове ЕУ који су посвећени пољопривреди и искуства земаља чланица ЕУ у процесу интеграције.

 

Србија је у току 2009. године почела интензивне припреме на успостављању административних структура за коришћење пете компонентеIPA фонда намењене подршци руралном развоју. Успостављени су делови оперативне структуре. Основана је Управа за аграрна плаћања, док је у току 2010. године формирано и Управљачко тело, као део Сектора за рурални развој задужен за програмирање.

 

Том приликом министар Драгин је нагласио „Србија је током 2009. почела припреме за успостављање административних структура неопходних за коришћење пете компонентне IPA фондова намењених руралном развоју. Важно је да припреме буду што ефикасније, брже и боље, како би пољопривредницима, у тренутку када кандидатура Србије буде прихваћена, одмах били доступни европски фондови. То ћепољопривреднике учинити конкурентнијим и омогућити им да инвестирањем у нове технологије и нова занања унапреде производњу, учине је економичнијиом и бољом и, што је најбитније, више зараде.“

 

У склопу припреме за IPARD почело се са применом две пилот IPARD мере које следе логику IPARD мера, а финансиране су националним буџетом. Прва је Подршка инвестицијама у пољопривредна газдинства у сектору меса и млека, док је друга Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете сектора меса и млека.

 

Прве две компоненте доступне су и земљама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, што укључује и Србију. Држава кандидат за чланство у складу са усвојеним Националним програмом за рурални развој, одређује приоритете за коришћење средстава IPARD фонда. Из овог фонда дозвољено је финансирање максимално 75%, а 25% се обезбеђује  из националног буџета државе – кандидата.

 

Пројекат „Јачање капацитета Србије за прихватање фондова ЕУ у области руралног развоја у претприступном периоду“ је почео са применом у августу 2010. године и трајаће наредних две године, oбухвата успостављање капацитета у платној агенцији и управном телу, а вредност Пројекта је 2 милиона евра.