Aktivnost Štaba za sprečavanje zaraze kvrgavosti kože kod goveda

 

SPAŠENO DOMAĆE STADO KRAVA

Novi Sad, 7. oktobar 2016.

Izvor: List „Gazdinstvo”

Kada je pretio potpuni stampedo u širenju zaraze kvrgavosti kože prof. dr Dragan Glamočić prihvatio se obaveze da vodi Štab za sprečavanje koji je formirala Vlada.

Prof. dr Dragan Glamočić

Desetine stručnjaka je imalo predloge kako delovati efikasno i brzo zbog nemara koje je ispoljilo Ministarstvo poljoprivrede čuvajući dva meseca „tajnu” o bolesti. Neki su predlagali samo uništavanje insekata prenosnika zaraze (zamislite koja je tu avijacija potrebna za brdske krajeve na jugu), drugi, samo dezinsekciju imanja i tako redom.

Štab je u kriznim područjima i u odnosu na stanje u veterinarskoj službi brzo „uigrao” timove i uz pomoć veterinarskih instituta posao je krenuo efikasno i na kraju sa obavljenom vakcinacijom. O tome za „Gazdinstvo” razgovaramo sa prof. dr Draganom Glamočićem, savetnikom predsednika Vlade, koji je vodio štab i poslove koordinacije.

Štab za zaštitu od zaraze kvrgavosti kože kod goveda je obavio zadatak. Širenje zaraze je zaustavljeno – koliko je goveda uginulo i o kom novčanom iznosu je reč?

-         Operativni štab je definitvno obavio veliki posao, koji je prepoznat i od strane Evropske komisije. Na Ministarskoj konfereciji organizovanoj od strane Evropske komisije u Sofiji (Bugarska), 8-9 septembra, Direktor direktorata za zdravlje i bezbednost hrane Bernard Van Goethem pohvalio je napore Srbije u ime Evropske komisije, istakavši da je Srbija uspešnom i brzom akcijom zaštitila ne samo svoju zemlju, već i ostale evropske zemlje, na koje je bolest mogla da se proširi. Poslednji utvrđeni pozitivan slučaj je bio 1.septembra 2016. godine, uz napomenu da se radi o izolovanom slučaju u opštini Novi Pazar, a pre toga poslednji evidentiran pozitivan slučaj bio 10. avgusta 2016. godine u opštini Vladičin Han. Ovo ukazuje da su visok stepen vakcinacije u relativno kratkom vremenskom periodu (za nešto više od dva meseca vakcinisana je skoro celokupna populacija goveda), zabrana prometa i druge naređene mere dovele do toga da se dalje širenje bolesti ND vrlo brzo spreči, a da se moguće posledice svedu na minimum. Paralelno sa vakcinacijom, vršeno je i ubijanje zaraženih i prijemčivih životinja. Ukupno su ubijene 699 životinje. U veoma kratkom roku je svim vlasnicima životinja isplaćena naknada štete u ukupnom iznosu 75.538.681 dinara.

Uprava za veterinu i Ministarstvo poljoprivrede, kako ste rekli 8. jula na RTS, nisu reagovali na vreme – da li će za to neko biti odgovoran?

-         Uprava za veterinu definitivno nije reagovala na vreme i pored velikog broja upozorenja iz inostranstva i od domaćih eksperata o ovoj zaraznoj bolesti koja je dolazila. Neadekvatna i zakasnela reakcija Uprave za veterinu je upravo bila i razlog za smenu direktora Uprave, Miodraga Petrovića. Verujemo da ćemo sada kada analiziramo šta je i kako urađeno, biti u mogućnosti da sagledamo sve aspekte urađenog posla, kako dobrog tako i lošeg.

Prema podacima, naručili smo više vakcina nego što ima goveda. Sumnja se da je vakcina prodavana izvan granica – šta je tu tačno?

-         Kada smo ušli u naručivanje vakcina, vodili smo se brojem goveda u veterinarskoj bazi. Takođe, morali smo da vodimo i računa o broju novooteljenih teladi, i da za sve imamo spremne vakcine. Naravno, kroz analizu utrošenih vakcina u odnosu na broj goveda,    proverićemo utrošak vakcina, kao i moguće zloupotrebe. Ako je bilo zloupotreba, država će sigurno reagovati.

Bili ste na terenu i upoznali mnoge veterinare. Da li postoji šanse da novim ljudima započne novi život Uprave za vaterinu ili će ovaj sektor i dalje biti u haosu?

-         Ne bi smo menjali ljude da ne verujemo da posao može bolje, kvalitetnije i brže da se uradi. Kao što ste rekli, kako tokom rada Operativnog štaba, tako i ranije upoznao sam veliki broj veoma kvalitetnih veterinara, tako da verujem da za našu veterinu ima nade, i da stižu bolja vremena.

Za stočare je važan izvoz mesa i žive stoke. Šta se može očekivati u praksi?

-         Operativni štab i ja lično smo stavili kao jedan od prioriteta očuvanje našeg izvoznog kapaciteta, i danas mogu da vam kažem da i ako su nas i mene lično optuživali da smo upropastili ovaj izvozni sektor, to nije tačno. Danas, izvoz teče nesmetano i verujem da će tako biti ubuduće. Mi smo razgovarali sa svim našim trgovinskim partnerima i tražili način da ND ne utiče na trgovinu.