četvrtak, april 18Agro servis

Aktivnost

 

TOKOM APRILA I MAJA SPROVEŠĆE SE AKCIJA AVIOTRETIRANJA GUBARA

Beograd, 9. april 2014.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprave za šume, Javno preduzeće „Srbijašume“ i Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ potpisali su Ugovor o korišćenju sredstava za zaštitu šuma od bolesti štetočina u 2014. godini za suzbijanje štetnog insekta gubara u šumama na teritoriji Republike Srbije. Akcija aviotretiranja gubara biološkim preparatom sprovešće se tokom aprila i maja 2014. godine na 55.743 hektara površine koja se nalazi pod jakim i vrlo jakim napadom ovog štetnog insekta.

Akcija zaprašivanja gubara iz aviona sprovešće se insekticidom koji obezbeđuje dugoročnu zaštitu, nije otrovan za ljude, životinje (posebno pčele), zemljišnu faunu i vodene organizme, odnosno ne remeti biocenološku ravnotežu. Akcija će biti sprovedena u skladu sa „Programom aviosuzbijanja gubara“ Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprave za šume u opštinama Majdanpek, Kladovo i Golubac, radnim jedinicama Tekija, Donji Milanovac i Dobra i u državnim šumama na području opština Donji Milanovac, Kuršumlija, Leskovac, Loznica, Niš, Kragujevac i Kraljevo. Mehaničko uklanjanje jajnih legala gubara obavlja se na području šumskih gazdinstava Kuršumlija, Leskovac, Loznica.

Kontrolu obavljenih radova aviosuzbijanja gubara obaviće Komisija za prijem radova na zaštiti šuma Uprave za šume. Komisija je dužna da do 15. jula 2014. godine dostavi izveštaj o tome da li je korisnik obavio radove u skladu sa „Programom aviosuzbijanja gubara“.

Zbog povećane brojnosti štetnog insekta gubara (Lymantria dispar L.) u šumama na području Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume pokrenulo je ranije akciju mehaničkog suzbijanja uklanjanja jajnih legala ove štetočine i apelovala na sve sopstvenike i korisnike šuma da do polovine aprila 2014. godine sprovode mehaničke mere suzbijanja kako bi se zaštitile šume, voćnjaci i ostale poljoprivredne kulture. Prema podacima Uprave za šume, u 2014. godini pod napadom gubara nalazi se 342.790 hektara šuma na teritoriji Srbije.

Ostavite odgovor