Aktuelno

 

PROIZVODNI TROŠKOVI I PRODAJNA CENA SOJE ROD 2015.

Zrenjanin, 23. septembar 2015.

Naš saradnik, ekonomski analitičar Vojislav Mirkov, nakon detaljne analize troškova u proizvodnji pšenice i suncokreta, stavio je „pod lupu” soju. Zabeleženi su direktni i indirektni troškovi. Među mašinskim radovima ili troškovima koji obuhvataju agrotehniku je devet stavki, gde je i trošak prevoza. Naš stručnjak je uočio da su pojedinačno najveći troškovi po hektaru: seme – 11.440 i kombajniranje – 11.452 dinara, a tu je i renta od 30.000 dinara. Krajnji profit svako može odmeriti unošenjem podataka iz proizvodnje koju je imao naspram objavljenih tabela.

Troškovi – izdaci (date pare) iznose 66.298 dinara ili 6.717 manje od suncokreta.

Soju do sada nismo gajili, zbog manje padavina, kod nas u Banatu nego u Sremu i Bačkoj i nismo ni godinu baš izabrali najbolju.

Sada ćemo pokušati da izračunamo koliko će prerađivači soje ostvariri ekstra profit ove godine.

Cena soje na berzi je od 40 do 45 din/kg, uzećemo 43 din/kg i iz 1 kg soje se dobija sojinog ulja od 0,12 do 0,18 kg - uzećemo 0,15 kg. Sojino ulje može da se koristi kao zamena za dizel gorivo, čija je cena 150 din/l, što znači da je vrednost ulja 1 kg soje 0,15x150=22,50 din. ako ovo odbijemo od cene 1 kg soje 43,00- 22,50=20,50 din što je cena 0,85 kg sačme iz 1 kg soje. Da bi se dobila sojina sačma, soja mora da se prži. Ako uzmemo da se prilikom prženja izgubi 20% i da ostaje 80% od težine soje 0,85x0,80=0,68 kg, što znači da od 1 kg soje dobijamo pored 15% ulja i 0,68kg sojine sačme, što je 20,50 din. tako da dobijemo 20,50:68x100=30,15 din/kg. Ako uzmemo da nam soja kao glavni repromaterijala za proizvodnju sojine sačme učestvuje sa oko 70% u ceni imamo 30,15:70x100=43,70 din/kg. Uzećemo 55,00-43,07=11,93 din/kg extra profita ili 11,93:43,01=0,27699x100=27,7%.

Ove godine zasejano je soje oko 220.000 ha. Ako uzmemo da će prosečan prinos biti 2,5t/ha imamo proizvodnju od 550.000 t kada to pomnožimo sa 12.000 din/t, koje smo ranije izračunali kao extra profit 550.000x12.000x0,68 (koliko dobijamo sačme od od 1 kg soje)=4,49 milijardi dinara.

Ako uzmemo prinos od 3t/ha 220.000x3.000=660.000 t soje ili 450.000 t sojine sačme x 12.000=5,4 milijardi dinara extra profita.

Da je ova moja analiza tačna i ispravna pokazuje još jedan podatak. Cena soje na čikaškoj berzi je 353 USA$x107 din=37.771 dinara/t ili 37,77 din/kg, a sojina sačma 342 USA $7tx107=36.594 din/t ili 36,59 din/kg, što pokazuje da je sojina sačma u SAD jeftinija za 1,11 din/kg, a kod nas u Srbiji je soja 43 din/kg, a sojina sačma 53 din/kg ili za 10 din/kg je skuplja sojina sačma od soje.

- 1 kg soje=0,15 kg sojinog ulja+0,85 kg sojine sačme

-  0,15 kg sojinog uljax150 din=22,50 din

-  43,00-22,50=20,50 din sačme iz 1 kg soje

-  Prženjem otpada 20%

-   - 0,80x0,85=0,68 kg sojine sačme se dobija iz 1 kg soje

-  U cenu sojine sačme cena soje učestvuje sa 70%

-  20,50:68x100030,15

- 30,15:70x100=43,07

- 55,00-43,07=11,93 din/kg extra profita za 1 kg sojine sačme

-  Ili 27,9% extra profita

- 65 do 70 din/kg sojine sačme kod nas u Srbiji uzećemo 68 din/kg

- 68,00-43,07=24,93 din/kg soje zaradi prerađivač, država (PDV) i prodavac na malo. 

***

Većina ratara ovogodišnji rod soje je predala bez zaključene cene. Ovih dana otkupljivači su ratarima nudili i zaključnu cenu od 42 din/ kg plus PDV, što većina nije prihvatila.

Procena proizvođača, koji mogu sačekati konačan obračun, je da će zaključna cena nakon žetve biti 43-44 din/kg uvećana za PDV.

O prodajnoj ceni u decembru i za početak naredne godine još uvek nema komentara niti prognoza. Ove godine u januaru cena soje je bila 42,50-43,80 din/kg bez PDV-a, dok je evro početkom januara vredeo 122,6 dinara.