Blic - anketa pred prolećnu setvu

 

SAMO PROIZVOĐAČI ŠEĆERNE REPE PROIZVODE ZA POZNATOG KUPCA

Novi Sad, 11. mart 2014.

U redovnoj mesečnoj blic- anketi lista „Gazdinstvo” anketirani su odgovarali na tri pitanja: (1.) da li su odlučili šta će sejati i ko je kupac njihove robe; (2.) šta ih posebno zabrinjava pred setvu i (3.) šta je potrebno da učini nova Vlada za poljoprivrednike?

Kao odgovori o setvi navedene su tradicionalne ratarske kulture – kukuruz, soja, a manje suncokret i šećerna repa. Većina ratara je nabavila seme kukuruza i najviše se pominju strane kompanije, a za soju domaći proizvođači. Anketirani tvrde da je cena semena previsoka.

Ratari kažu da su spremni da sa proizvedenim kukuruzom čekaju kupca, ali da sa pšenicom ne  mogu da čekaju, jer je to „prvi novac u kuću”.

Prema rečima poljoprivrednika, i ove godine oni će robu plasirati preko posrednika do prerađivača (suncokret, soja), a u Banatu i šećernu repu. Većina ratara koji se zadužuju za setvu razduživanje planiraju u dinarskom iznosu (prema deviznom kursu).

Cene koje priželjkuju su – suncokret 35-40 dinara, soja zrno 45-48 dinara po kilogramu.

Ratari koji već imaju ugovorenu cenu šećerne repe nisu želeli da kažu iznos, ali tvrde da imaju čvrste ugovore.

Od nove Vlade anketirani, uglavnom, očekuju redovne isplate subvencija iz Agrarnog budžeta, zabranu prodaje zemlje strancima, otklanjanje zloupotreba u licitacijama za zakup državne zemlje, povoljne kredita za kupovinu oranica, jednostavnije registrovanje farmi.

Gazdinstva koja se bave i stočarstvom od Vlade očekuju da stvori uslove za sigurniju proizvodnju mesa, a kao glavnu šansu za izvoz mesa i mleka vide na tržištu Rusije.

Pred prolećnu setvu ratare posebno zabrinjava vremenska situacija, odnosno vlaga u zemljištu i da li će dobiti priliku da dizel gorivo kupuju po nižoj ceni na najbližoj pumpi, jer su prošle godine sate provodili čekajući na točenje.

U odgovorima na postavljena pitanja učestvovalo je pedeset domaćina iz svih regiona u Srbiji.